B.BYSTRICA: Národná štúdia vyšetrovania zdravotného stavu Slovákov je vo finále

Banská Bystrica 25. februára (TASR) – Po skončení pilotnej štúdie európskeho charakteru EHES (Europe health examination survey) spočívajúcej vo vyšetrovaní zdravotného stavu Európanov, na ktorej sa zúčastnilo 13 krajín Európy vrátane SR, je na Slovensku vo finálnej fáze národná štúdia merania zdravotného stavu obyvateľstva. Koordinátorom projektu u nás je Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. TASR informovala jeho hovorkyňa Mária Tolnayová.
RÚVZ bol totiž zodpovedný aj za vykonanie pilotnej štúdie, v rámci ktorej boli jeho pracovníci vyškolení ako tréneri ostatných spoluriešiteľov v SR. Na rozdiel od pilotnej štúdie sa národná realizuje z národných prostriedkov, čo sa na Slovensku podarilo v úzkej spolupráci s Národným programom prevencie ochorení srdca a ciev. Tento program dostal podporu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, pričom sa podarilo do jeho projektov zahrnúť aj meranie rizikových faktorov srdcovo-cievnych a ostatných chronických ochorení na národnej úrovni.
„Pilotná štúdia potvrdila, že je možné vykonať národné štúdie v participujúcich krajinách. Na Slovensku sme oslovili systémom náhodného výberu 4000 respondentov, z ktorých sa na vyšetrenie dostavilo viac ako 50 percent,“ uviedla koordinátorka projektu EHES a vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ Mária Avdičová. Spoluriešitelia – vyškolení pracovníci 36 RÚVZ v SR manažujú celý priebeh štúdie a jednotlivé merania vo svojom regióne.
Prvé poznatky sa budú publikovať koncom marca. Výsledky podľa Avdičovej ukážu, aká je v súčasnosti riziková populácia SR. „Povedia nám totiž, koľko ľudí má ochorenie, ale aj koľko ľudí má rizikové faktory, od ktorých sa odvíja odhad rizika populácie vo  vzťahu k rozvoju chronických chorôb.“ Potom budú riešitelia z jednotlivých RÚVZ informovať respondentov o výsledkoch vyšetrení. Dostanú záverečné hodnotenie kardiovaskulárneho rizika a odporúčania na jeho zníženie a elimináciu. Hodnotenie sa môže vykonať len na základe výsledkov biochemických vyšetrení, ktoré sa robia v biochemickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici na jednom stroji a jednými diagnostikami, aby výsledky boli validné, porovnateľné a medzinárodne uznané.
Banskobystrický RÚVZ i tých, ktorí sa podieľali na organizovaní aktivity, čaká následne analýza celonárodných výsledkov a príprava hodnotiacej správy ako súčasť Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev, na ktorej sa už pracuje a bude predložená MZ SR. Odborníci zo zozbieraných dát tiež zistia, koľko z ľudí s rizikovými faktormi je podchytených a koľko sa ich dozvedelo o rizikovosti práve zo skríningu. Odhadnú rizikovosť slovenskej populácie v jednotlivých vekových skupinách pre rozvoj chronických chorôb.

Pridaj komentár