B.BYSTRICA: Deklaráciu podpísali asi dve tretiny lekárov Rooseveltovej nemocnice

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) – Asi dve tretiny lekárov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica podpísali Deklaráciu o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru.  Podporujú teda snahu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) postupne dosiahnuť štyri body, ktoré sú v deklarácii uvedené. Ako pre TASR  uviedla Eva Vnenčáková, predsedníčka lekárskych odborov pri Rooseveltovej nemocnici, taktiež sa lokálne zbierajú výpovede, a teda aj v Rooseveltovej nemocnici, ako príprava na ich hromadné podanie. Každá nemocnica má kontaktnú osobu, u ktorej sa výpovede zhromažďujú.
Lekári v deklarácii požadujú dodržiavanie Zákonníka práce a vyhlášky týkajúcej sa minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia, zmenu financovania zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce zdravotníckych pracovníkov. Dôležitým bodom je podľa Vnenčákovej tiež zastaviť transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti. „Sme presvedčení, že transformácia nemocníc na akciové spoločnosti v tejto fáze sama osebe nepomôže riešiť financovanie zdravotníctva, naopak, najprv musí byť stanovená seriózna, primeraná platba za zdravotnícky výkon, až potom môže byť realizovaná ďalšia transformácia zdravotníckych zariadení,“ konštatovala Vnenčáková. Medzi bodmi je ďalej mzdová požiadavka. V slovenských lekárskych odboroch v Rooseveltovej nemocnici je 120 členov, počet tých, ktorí podporujú tento postup a podpísali deklaráciu, je však vyšší – viac ako 200.
Vnenčáková pokračovala, že deklarácie, ktoré zhromaždili centrálne v Bratislave, majú význam určitej petície. Ak nebudú akceptované požiadavky, budú nútení podľa Vnenčákovej pristúpiť k podávaniu výpovedí, pričom sa nebudú podávať individuálne, ale spoločne. K tomu, akým spôsobom to konkrétne zrealizujú, majú dnes pracovné, vnútorné stretnutie v Rooseveltovej nemocnici, „ktoré má len taký komorný charakter“, priblížila Vnenčáková.
Na otázku, ako toto všetko môže ovplyvniť pacientov, Vnenčáková uviedla, že do momentu, kým naozaj nenastane situácia, že lekári budú nútení opustiť nemocnice, to pacientov neovplyvní nijako. „Dúfame, že k tejto situácii nedôjde, aby skutočne nastúpil režim, že lekári niektorý deň teda po vypršaní výpovednej lehoty nenastúpia do práce,“ dodala Vnenčáková.
„Myslím si, že by bolo naozaj správne, aby sa konečne našla odvaha nejako pomenovať náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú skutočne veľké, na ktoré tie naše verejné financie jednoznačne nestačia,“ pokračovala Vnenčáková. Podľa nej treba hľadať spôsoby, „pretože to nemôže byť len jeden spôsob“, ako zachrániť vôbec fungovanie zdravotníckej starostlivosti a jej dostupnosť na území celého Slovenska. „Ja osobne ako lekár by som chcela zdôrazniť, že by bolo potrebné okrem nástrojov čisto ekonomických a nejakých organizačných hľadať aj nejaké kvalitatívne prístupy. To znamená – ako znížiť počty vyšetrení pacientov, ako znížiť spotrebu liekov…“ Tieto kroky a kvázi nápravy sa majú podľa slov Vnenčákovej robiť „jedine na poli zdravotníckych pracovníkov“.

Pridaj komentár