AZZS: Novým prezidentom Asociácie záchranárov sa stal J. Šteso

Košice 28. augusta (TASR) – Novým šéfom Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku má sa stal Ján Šteso. V súčasnosti je riaditeľom štátnej Záchrannej služby Košice, pričom je spoluzakladateľom AZZS a aj jej prvým prezidentom.
AZZS združuje štátnych aj súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, a preto sa nový prezident bude usilovať zastupovať záujmy všetkých záchraniek bez rozdielu vlastníctva. „Našou prioritou bude realizovať aktivity smerujúce k zvyšovaniu kvality prednemocničnej starostlivosti o pacienta, usilovať sa o stabilizáciu financovania záchraniek úpravou paušálnych platieb, o predĺženie platnosti licencií na prevádzkovanie staníc zo štyroch na 6 až 8 rokov“, deklaroval Šteso.  Novozvolený prezident sa zároveň bude snažiť o aktívnejšiu a konštruktívnejšiu komunikáciu s Ministerstvom zdravotníctva SR a Operačným strediskom ZZS SR pri riešení legislatívnych otázok v oblasti záchrannej zdravotnej služby.
Dodal, že komisie pôsobiace pri AZZS sa budú venovať predovšetkým problematike akútneho nedostatku kvalifikovaných lekárov, dopadom legislatívnych zmien na personálno-mzdovú politiku poskytovateľov ako aj otázke rozširovania kompetencií záchranárov a ich sústavného vzdelávania. „AZZS má naďalej záujem intenzívne spolupracovať s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému a nadväzovať kontakty so zahraničnými a medzinárodnými združeniami pôsobiacimi v oblasti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti,“ doplnil Šteso.
Nový prezident má dlhoročné odborné skúsenosti s prevádzkovaním záchrannej zdravotnej služby, ktoré získal aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva súkromnej spoločnosti Falck Záchranná a.s. Bývalý prezident asociácie Ivo Krpelan, zo spoločnosti Falck, ostáva členom výkonného výboru spolu s  Matejom Polákom zo spoločnosti ZaMED.

Pridaj komentár