Aj nevidiaci majú svoj deň

V nedeľu 13. novembra si pripomíname Medzinárodný deň nevidiacich. V tento deň v roku 1745 sa narodil Valentin Huay, priekopník systematického vzdelávania nevidiacich, ktorý založil prvú školu pre nevidiacich v roku 1784 v Paríži.

Obhajoba a podpora práv a záujmov ľudí so zrakovým postihnutím je poslaním Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Každému, kto prejaví záujem, poskytuje ÚNSS sociálne poradenstvo a širokú škálu aktivít a kurzov rozvíjajúcich schopnosti ľudí so zrakovým postihnutím žiť plnohodnotne a čo najsamostatnejšie. ÚNSS je tiež organizátorom viacerých kultúrnych, spoločenských a osvetových podujatí, prispôsobených potrebám osôb so zrakovým postihnutím a informujúcich verejnosť o ich problémoch a možnostiach.

„Uplatňovanie našich práv sa stane súčasťou budovania životného i spoločenského prostredia pre všetkých vtedy, keď široká verejnosť, odborníci i rozhodujúce orgány pochopia, že väčšina opatrení potrebných pre nás je užitočná pre všetkých. Pripomeňme len ozvučené semafory, oznamovanie zastávok vo verejnej doprave či jasnú tlač informačných materiálov,“ zdôrazňuje Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

„Poslanci Európskeho parlamentu schválili deklaráciu, ktorá žiada Európsku komisiu začať diskusiu o dobrovoľnom označovaní tovarov Braillovým písmom a ďalšími spôsobmi zabezpečujúcimi ich prístupnosť osobám so zrakovým postihnutím. Deklarácia získala podporu 447 poslancov, čo je zatiaľ najviac podporená deklarácia v tomto volebnom období,“ približuje B. Mamojka súčasnú situáciu, týkajúcu sa realizácie opatrení umožňujúcich prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia.

Pridaj komentár