Elektronizácia pomáha prevencii a včasnému záchytu zhubných nádorov

Nádorové ochorenia boli v roku 2009 prvou najčastejšou príčinou novopriznaných invalidných dôchodkov, druhou najčastejšou príčinou práceneschopností a treťou príčinou hospitalizácií. Vplýva to z výskumu Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Vzhľadom na vývoj výskytu zhubných nádorov ako aj na prognózy populačného vývoja na Slovensku (starnutie populácie), vzostup strednej dĺžky života, musíme počítať so zvyšovaním výskytu rakoviny. Zvyšovať sa bude výskyt nádorov kolorekta u oboch pohlaví, nádorov prostaty u mužov a rakoviny prsníka u žien. Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké zastúpenie pokročilých štádií diagnostikovaných nádorov prostaty v posledných 20-tich rokoch sa stáva prioritou v onkológii včasná diagnostika v raných štádiách ochorenia. Opodstatnenosť zavedenia skríningových programov je potvrdená nepriaznivým trendom vývoja výskytu a úmrtnosti na rakovinu prostaty, prsníka a kolorekta a pri včasnom diagnostikovaní možno očakávať najvýraznejší efekt. Pre spoľahlivé hodnotenie účinnosti preventívnych opatrení vrátane skríningových programov je nevyhnutné zlepšiť zber a kvalitu údajov a sprístupniť ich prostredníctvom elektronizácie zdravotníctva, ktoré zavádza  NCZI. Prístupnosť údajov prispeje k zlepšeniu kvality života a dĺžky prežívania onkologických pacientov a v neposlednej miere aj k prevencii nádorových ochorení.

Podľa štatistík v slovenskej populácií ročne pribúda viac ako 25 tisíc nových prípadov rakoviny. Takmer 70 percent sa ich vyskytuje u populácie nad 60 rokov. Pri prepočte prípadov na 100 tisíc obyvateľov v SR (incidencia) nám tento indikátor naznačuje, v ktorých vekových skupinách je potrebné sústrediť pozornosť na preventívne opatrenia a ktoré vekové skupiny si v súvislosti s nádorovými ochoreniami vyžadujú zvýšenú mieru liečebnej starostlivosti. Pri porovnaní vývoja za posledných 20 rokov miera incidencie poklesla jedine vo vekovej skupine 40-49-ročných mužov (o 10,4 %), vo všetkých ostaných skupinách stúpla. U 50-59-ročných o 1,2 %, u 60-69-ročných o 28,8 %, u 70-79-ročných o 35,7 % a u vyše 80-ročných až o 43,6 %. U žien za posledných 20 rokov pozorujeme nárast incidencie (aj keď pri zhruba polovičných hodnotách v porovnaní s mužmi) vo všetkých vekových skupinách. U 30-39-ročných o 38 %, u 40-49-ročných o 27,7 %, u 50-59-ročných o 29,4 %, u 60-69-ročných o 35,9 %, u 70-79-ročných o 34,1 % a u vyše 80-ročných žien až o 40,6 %. Vzostup výskytu nádorových ochorení je u žien podmienený najmä stúpajúcim počtom prípadov rakoviny prsníka (nad 40 rokov) a kolorekta (nad 60 rokov).

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí slovenskej populácie, hneď po srdcovocievnych ochoreniach. Dosahuje číslo 198,8 na 100 tisíc obyvateľov a u mužov je miera úmrtnosti takmer dvakrát vyššia ako u žien. Hodnoty výskytu onkologických ochorení presahujúce priemer SR sú v okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja. Vyššie hodnoty úmrtnosti sú v južných a niektorých severných okresoch Slovenska, ich príčiny však nie je jednoduché identifikovať. Zjavne ide o ich spolupôsobenie.

Ak neberieme do úvahy nemelanómové nádory kože, dominujú u mužov zhubné nádory pľúc, kolorekta a prostaty, u žien prsníkov, pohlavných orgánov (telo maternice, krčok maternice a vaječníky) a kolorekta.

Dobrou správou je, že sa zvyšuje počet pacientov, ktorí prežívajú s onkologickým ochorením 5 a viac rokov života. V období rokov 1980-1984 prežívalo 27,4 % mužov a 43,4 % žien, zatiaľ čo v rokoch 2000-2004 to bolo 34,3 % mužov (o 6,9 % viac) a 57,6 % žien (o 14,2 % viac). Najviac sa zvýšil podiel prežívajúcich mužov s rakovinou prostaty – o 21,8 % (z 42,8 % na 64,6 %) a žien s rakovinou prsníka – o 21,6% (z 52,4 % až na 74 %. Je to výsledkom pokroku v diagnostike, liečbe a starostlivosti o onkologických pacientov.

Pridaj komentár