Pacienti s dedičnou formou rakoviny hrubého čreva

Kolorektálny karcinóm – KRCa (rakovina hrubého čreva a konečníka) patrí na Slovensku medzi časté onkologické ochorenia. Nepriaznivú situáciu sa už niekoľko rokov snaží zlepšiť pacientske občianske združenie Europacolon Slovensko, združujúce ľudí, ktorí sa s týmto ochorením stretli u seba alebo u svojich blízkych.