Lineárny urýchľovač pre onkopacientov zo Zemplína

Región Zemplína je z medicínskeho hľadiska dlhodobo ohrozený vysokým výskytom zhubných nádorov, s prevahou pokročilejších štádií choroby. Zemplín sa potýka so starnutím populácie a vysokou environmentálnou záťažou. Onkologické kompetenčné centrum v Michalovciach, moderné nadregionálne pracovisko, ktoré poskytuje komplexnú, špecializovanú liečebnú a dispenzárnu starostlivosť o pacientov so zhubnými novotvarmi z celej oblasti Zemplína, nám priblížil hlavný lekár pre sieť Svet zdravia v odbore onkológia, MUDr. Radovan Barilla, PhD (na snímke).

Pacienti so zhubnými ochoreniami z regiónu Zemplína majú k dispozícii moderné Onkologické kompetenčné centrum v Nemocnici Michalovce, ktorá patrí do siete zariadení Svet zdravia. Môžete nám priblížiť toto centrum?

Onkologické kompetenčné centrum je najstaršie Onkologické pracovisko v rámci regiónu Zemplína – funguje viac ako tridsať rokov. V priebehu rokov sme sa snažili vždy o to, aby sme liečili na úrovni posledných vedeckých poznatkov, s patričným prístrojovým a technickým zázemím, ale tiež s dôrazom na prívetivý prístup.

V súčasnosti sa u nás nachádza 50 lôžok, vrátane lôžkovej izby s nadštandardným vybavením, a 4 špecializované ambulancie: Ambulantná chemoterapia, Dispenzárna ambulancia, Rádioterapeutická ambulancia a Onko-gynekologická ambulancia.

Ročne sa u nás lieči približne 800 pacientov, z čoho asi 500 absolvuje liečbu rádioterapiou. Onkologické kompetenčné centrum zároveň prešlo za posledné obdobie významnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala výmenu okien, podlahovej krytiny, rekonštrukciu strechy, vynovenie vnútorných priestorov, a mnohé ďalšie.

Okrem toho sa snažíme spríjemniť pobyt pacientom v čakárňach: sledovaním televízie, máme novú výzdobu. A celkovo sa snažíme o vytvorenie takého prostredia, kde sa budú cítiť príjemne, ak sa to takto dá vôbec o Onkologickom centre povedať.

Aké možnosti liečby poskytujete? V centre je aj jeden z najmodernejších lineárnych urýchľovačov, ktorý ožaruje zhubné tkanivá s vysokou presnosťou, čím sa zabráni ožarovaniu okolitého, zdravého tkaniva…

Máte pravdu. Od 1. júla 2013 sa v našom centre začala liečba na lineárnom urýchľovači firmy Elekta, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo sa v radiačnej onkológii vo svete v súčasnosti používa. Jeho výhodou je najmä možnosť ochrany okolitých zdravých tkanív a možnosť aplikácie vyššej dávky žiarenia, s lepšou lokálnou kontrolou. V porovnaní s kobaltovým ožarovačom, ktorým sme liečili predtým, je táto terapia lepšia, presnejšia, s nižšími nežiaducimi účinkami.

Zemplín je z medicínskeho hľadiska dlhodobo charakteristický vyšším výskytom zhubných nádorov. Centrum, kde je poskytovaná najmodernejšia  terapia,  umožňuje pacientom väčší komfort liečby, a chorí tiež nemusia ďaleko cestovať do iných centier (napr. Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, Bratislavy). Zaznamenali ste zvýšený počet pacientov, ktorí predtým museli dochádzať do iných nemocníc?

V našom Onkologickom kompetenčnom centre disponujeme rovnakými liečebnými možnosťami, ako vo veľkých onkologických ústavoch. Používame štandardné liečebné postupy Európskej onkologickej spoločnosti, máme prístup k moderným inovatívnym liekom.

V spolupráci so zdravotnými poisťovňami, majú naši pacienti prístup k najúčinnejším liečebným možnostiam, ktoré sú známe vo svete. Zároveň, vďaka lineárnemu urýchľovaču, k nám prichádzajú – i za účelom ožarovania – chorí z celého Zemplína.

V našom centre sa nachádza tiež CT prístroj a mamograf, vďaka čomu dokážeme „pod jednou strechou“  zaistiť komplexnú onkologickú liečbu pre všetkých pacientov. Zároveň je veľmi dôležité, že čakacie lehoty pre našich pacientov sú oveľa kratšie.

Čo ešte plánujete v rámci rozvoja diagnostiky a liečby v Onkologickom centre v Michalovciach?

V súčasnej dobe, v spolupráci s našími partnermi, dokážeme u pacientov, kde sa to, podľa najmodernejších liečebných postupov, vyžaduje, zrealizovať genetické vyšetrenia z ich nádorových buniek. Na základe týchto výsledkov následne aplikujeme pacientom modernú, tzv. „cielenú liečbu“. V tejto oblasti patríme v rámci slovenskej onkológie k progresívnym pracoviskám. K našim najbližším plánom patrí zdokonalenie diagnostických možností nádorov prsníka, zavedenie ožarovania na niektoré zápalové nenádorové choroby, a v budúcnosti i ožarovanie telesných dutín zvnútra, čo sa uplatňuje najmä v liečbe gynekologických nádorov.

Poskytujete v Onkologickom kompetenčnom centre (okrem štandardnej onkologickej starostlivosti) aj niečo navyše?

V rámci nášho pracoviska by sme radi vytvorili aj Poradenské centrum pre pacientov. V príjemnom prostredí, kde sa rešpektuje ich súkromie, by sa mohli pacienti, alebo ich príbuzní, s dôverou obrátiť na lekárov, sestry a vyškolených odborníkov – s rôznymi otázkami, ktoré súvisia s ich diagnózou, či liečbou, ktorú absolvujú. Projekt rozvíjame s občianskym združením Europacolon Slovensko, ktoré podobné centrá už zriadilo v Bratislave a v Košiciach. Potešujúcou novinkou je aj spolupráca s majstrovským hádzanárskym klubom IUVENTA Michalovce, ktorého hráčky sa stali patrónkami nášho centra.

Všetko pod jednou strechou a kratšie čakacie doby

Onkologické kompetenčné centrum Sveta zdravia v Michalovciach je najstaršie onkologické pracovisko v rámci Zemplína. Ročne je v ňom liečených a ošetrených viac ako 3000 pacientov.

Celkovo obsluhuje spádovú oblasť pre 400 000 obyvateľov (okresy Michalovce, Sobrance, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov, Snina a Medzilaborce).

Po generálnej rekonštrukcii poskytuje komplexnú onkologickú zdravotnú starostlivosť. Vďaka špičkovému odbornému tímu a modernému vybaveniu patrí medzi popredné onkologické centrá na Slovensku.

Veľkou výhodou pre pacientov je aj fakt, že všetky časti sú sústredené v jednej budove. Čakacie doby, v porovnaní s ostatnými centrami, sú kratšie.

V lôžkovej časti je 50 lôžok, 22 štandardných izieb (dvoj- a trojlôžkové) a 1 nadštandardná izba (jednolôžková izba, s možnosťou sprievodcu)

V Michalovciach už liečia všetky nádorové ochorenia, s výnimkou leukémií.

Odborný personál onkologického centra

Primárka: MUDr. Gabriela Hermanová, MPH.

Hlavný lekár pre sieť Svet zdravia v odbore onkológia: MUDr. Radovan Barilla, PhD.

7 lekárov, 2 klinickí fyzici, 28 zdravotných sestier, 3 rádiologickí technici, 1 sanitár-asistent, 3 pomocné pracovníčky.

Tento článok vyšiel v tohtoročnom Onko magazíne číslo 1-2. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho stiahnuť po kliknutí na obrázok.

 

Pridaj komentár