Strata vlasov počas liečby rakoviny – môžeme jej predísť?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Strata vlasov (alebo alopécia) sa počas liečby rakoviny zvyčajne berie ako samozrejmosť. Stretnúť sa môžete dokonca s názorom, že strata vlasov značí, že vaša chemoterapia účinkuje, a že dávka lieku je teda dostatočne vysoká.

Kým na nevoľnosť a hnačky sa používajú lieky proti zvracaniu a hnačke, o tom, ako predísť strate vlasov, sa veľa nehovorí. Fakty pritom poukazujú na to, že z pohľadu pacientov vôbec nejde o menej závažný problém.

Štúdia, v ktorej mali pacienti „na chemoterapii“ subjektívne označiť závažnosť jednotlivých nežiaducich účinkov, odhalila, že strata vlasov sa dostala na tretie miesto – hneď za zvracanie a nevoľnosti, čím predbehla také vedľajšie účinky, ako strata na váhe, depresívna nálada či vplyv na rodinu. Z výsledkov štúdií vyplýva, že 8 % žien by radšej nezačalo užívať chemoterapiu, alebo by si vybrali menej agresívnu (a teda aj menej účinnú) liečbu, len aby predišli strate vlasov.

Mnohokrát sa v štúdiách porovnáva strata vlasov s chirurgickým odstránením prsníka, pričom ženy na odstránenie prsníka pozerajú menej negatívne, než na alopéciu, čo je rozhodne prekvapujúce. Muži vnímajú alopéciu tiež negatívne, no na rozdiel od žien, okolie ich nepodporuje v tom, aby sa tomuto javu pokúsili zabrániť.

 alopécia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo spôsobuje alopéciu počas liečby rakoviny?

Na liečbu rakoviny sa dnes používajú viaceré postupy, a ak nerátame operácie, je to hlavne chemoterapia a ožarovanie. Oba spôsoby ovplyvňujú predovšetkým rýchlo deliace sa bunky, čo sú práve tie rakovinové, keďže zastavujú ich delenie, resp. stimulujú ich zánik (smrť).

Rakovinové bunky však nie sú jediné rýchlo deliace sa bunky v ľudskom tele, preto je liečba rakoviny spojená s viacerými vedľajšími účinkami – hnačkynevoľnosť (liečba postihuje bunky tráviaceho traktu), oslabená imunitaporuchy krvotvorby (liečba postihuje bunky kostnej drene), či vypadávanie vlasov.

Ľudský vlas sa počas svojho života nachádza v troch štádiách. Prvé je takzvané rastové, v ktorom sa nachádza približne 90 % našich vlasov – vtedy rastú. Po 36 rokoch sa vlas dostáva do prechodnej fázy, ktorá trvá pár týždňov. Počas nej vlas prestáva rásť a presúva sa do vrchných vrstiev kože.

V tretej, pokojovej fáze sa nachádza asi 10 % našich vlasov. Vlas vytlačený novým, rastúcim vlasom, vypadáva. Protirakovinová liečba poškodzuje rýchlo sa deliace bunky vo vlasovom korienku, kvôli čomu sa rastová fáza významne skracuje: vlas sa dostáva do prechodnej fázy a – vypadne.

Kedy a ako často prebieha strata vlasov pri chemoterapii?

K postupnému vypadávaniu vlasov dochádza zvyčajne po 13 týždňoch od začatia liečby. Vlasy vám ale nemusia vypadávať vždy. Štúdie udávajú, že alopécia postihuje priemerne 65 % pacientov, ktorí sú liečení na rakovinu, v prípade niektorých liekov alebo agresívnejších foriem liečby je to 80100 % chorých.

strata-vlasov-pocas-rakoviny
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo vplýva na to, či prídem o vlasy?

Pri ožarovaní dôjde k strate vlasov iba na tom mieste, kde bolo aplikované žiarenie – napríklad, ak vám ožarovali podpazušie, k strate vlasov nedôjde, ale dôjde k strate ochlpenia v podpazuší. Ak vám ožarujú vlasovú časť, vlasy vypadajú iba na tom mieste, kde vás ožarovali, nie na celej hlave.

Pri chemoterapii (naopak) môže dôjsť nielen k vypadaniu vlasov, ale aj obočia, mihalnícochlpenia. Na výslednú stratu vlasov má vplyv viacero faktorov:

 • „Agresivita“ liečby – platí, že čím agresívnejšia liečba (teda vyššie dávky liekov, resp. kombinácia vyššieho počtu liekov), tým väčšia pravdepodobnosť, že prídete o vlasy. Rovnako to platí aj pre jednotlivé lieky – niektoré spôsobujú výraznejšiu, niektoré menej výraznú stratu vlasov.
 • Činnosť pečene – pri ochoreniach pečene, alebo u starších ľudí, sa pomalšie odbúravajú lieky z krvi, takže sú v nej dlhšie prítomné, čo zvyšuje pravdepodobnosť poškodenia vlasových korienkov.
 • Vyšší vek – ak je žena po menopauze.
 • Cukrovka.
 • Srdcovo-cievne ochorenie.

Dôležité je vedieť, že vlasy môžu vypadávať postupne, ale aj náhle (v chumáčoch). Rovnako nemusí dôjsť k úplnej, ale iba k čiastočnej strate. U každého pacienta je to iné.

Na liečbu niektorých druhov rakoviny sa používa aj hormonálna liečba alebo biologická liečba. Tie sú obvykle spojené s miernejším vypadávaním vlasov, opäť však záleží od pacientových predispozícií.

Môžeme strate vlasov predísť?

Pri ožarovaní vlasovej časti, sa strate vlasov zatiaľ nedá predísť. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia však prebieha výskum, ako predísť strate vlasov pri chemoterapii. Sú a boli skúšané rôzne postupy – použitie tlaku, tepla, chladu, elektrického náboja či liekov.

Ktoré z postupov potvrdili svoju účinnosť?

Zdroj video: Youtube.com

Ochladzovanie vlasovej pokožky alebo scalp cooling

Ide o najrozšírenejšiu a najviac študovanú metódu, so zatiaľ najlepšími výsledkami. Jej podstata tkvie v tom, že po výraznom ochladení vlasovej pokožky dochádza k spomaleniu metabolizmu vlasových korienkov a stiahnutiu ciev vo vlasovej pokožke. Takto sa do korienkov dostane menej chemoterapie.

Ochladenie sa dosahuje v nemocnici – použitím špeciálnych čiapok, napojených na prístroj, ktorý vháňa do čiapky studený vzduch (alebo iné chladivé médium). Dnes sú už na trhu aj čiapky so špeciálnym gélom, ktoré sa pred nasadením nechajú v mraze. Ich výhodou je, že ich môžete použiť aj doma, no počas podávania liekov ich musíte striedať (jedna čiapka na pol až jednu hodinu), keďže čiapka sa v miestnosti rýchlo otepľuje.

Najčastejšie vedľajšie účinky scalp coolingu:

 • bolesti hlavy (spôsobuje ich práve chlad),
 • pocit chladu (pochopiteľné),
 • závraty,
 • klaustrofóbia.

V minulosti sa objavilo aj riziko tvorby metastáz v hlavovej pokožke, ktoré vychádza z tvrdenia, že spomalením prietoku krvi (pre ochladenie), sa môžu rakovinové bunky usadiť v inom tkanive. Toto tvrdenie síce nebolo potvrdené, napriek tomu nie je „scalp cooling“ vhodný pri tých rakovinách, keď sú rakovinové bunky prítomné v krvi (leukémia, lymfóm a pod.). Pri rakovinových ochoreniach, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť tvorby metastáz (rakovina prsníka, pľúc, tráviaceho traktu), je potrebné pozorné monitorovanie.

„Scalp cooling“ je nevhodný aj vtedy, ak máte alergiu na chlad, alebo ak máte ochorenie z chladových aglutinínov (cold agglutinin disease), kryoglobulinémiu alebo kryofibrinogémiu, čo sú ochorenia, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozpadu červených krviniek alebo nadmernému zrážaniu krvi.

Úspešnosť „scalp coolingu“ je priemerne na úrovni 70 %, no líši sa podľa typu rakoviny (od 0 do 90 %). Skúmaná bola predovšetkým u pacientov s rakovinou prsníka, alebo u tých, ktorých liečili doxorubicínom, epirubicínom, docetaxelom alebo paklitaxelom.

Na úspech „scalp coolingu“  vplýva viacero faktorov:

 1. Ako dlho budete mať nasadenú čiapku – čiapku treba mať na hlave pred podaním chemoterapie, počas nej, aj po nej. Presné časy stanovené zatiaľ nie sú, pohybujú sa v rozmedzí 545 minút pred chemoterapiou (pri domácich čiapkach sa javí čas 45 minút najvhodnejší) a 15 minút4 hodiny po chemoterapii.
 2. Tesnosť čiapky – čiapka musí tesne priliehať na celú vlasovú časť.
 3. Teplota čiapky – podľa štúdií, na ochladenie vonkajšej vrstvy pokožky musíme dosiahnuť aspoň 22 24°C. U niektorých pacientov túto teplotu nemožno dosiahnuť.
 4. Ochorenie pečene – chemoterapia významne cirkuluje v krvi aj po skončení chladenia, čo znemožňuje efektívne použitie čiapky.

Iné možnosti – lieky, tlak a aplikácia elektrického náboja

Úplne prvou skúmanou metódou bolo použitie pásov, ktoré po nafúknutí pozastavili prekrvenie vlasovej pokožky, čo malo zabrániť prieniku chemoterapie do korienkov. Pásy sa však neukázali ako účinné. Iné liečebné postupy – použitie niektorých liekov, aplikácia elektrického náboja, hormónov, antioxidantov, či špeciálnych faktorov, ktoré zastavujú poškodenie vlasových korienkov – síce preukázali pozitívny efekt, ale zatiaľ sú v štádiu výskumu, alebo štúdie neboli vykonané na ľuďoch.

Výnimku (do istej miery) predstavuje použitie minoxidilu ako vlasového spreja, ktorý sa používa u mužov s dedičným vypadávaním vlasov. Minoxidil síce nepotvrdil, že dokáže zabrániť strate vlasov, ale významne skrátil čas „návratu“ vlasov po ukončení chemoterapie. Preto je teoreticky možná jeho kombinácia so „scalp coolingom.“ Aplikuje sa 2x denne, v štúdiách 114 dní pred začatím chemoterapie.

Nemusí byť však vhodný u ľudí so srdcovocievnymi ochoreniami, keďže vplýva na krvný tlak, a takisto zatiaľ nevieme, či sa jeho účinok nezvyšuje nosením parochne.

strata-vlasov-parochne-rakovina
Zdroj foto: Shutterstock.com

Parochne a príčesky

V mnohých prípadoch nemožno predísť strate vlasov, ak vás liečia na rakovinu. Voľbou vtedy môžu byť parochne, príčesky, či rôzne typy šatiekčiapok. Poisťovňa vám aktuálne 1x ročne poskytne čiastočnú úhradu parochne (vo výške 28,91 eur) a príčesku (vo výške 14,46 eur). Pri úplnej strate vlasov vám môže poskytnúť príspevok 2x ročne.

Na trhu sú dostupné parochne z umelých aj ľudských vlasov, a mnohé sú natoľko dobré, že nezainteresovaný človek si nevšimne rozdiel.

Kedy sa vlasy po chemoterapii vrátia?

K návratu vlasov dochádza po 36 mesiacoch od ukončenia liečby. Zvyčajne dorastú všetky vlasy, v niektorých prípadoch to tak ale nemusí byť, alebo môže dôjsť k trvalej strate vlasov. Približne u 60 % pacientov môžu mať vlasy inú textúru, farbu či kučeravosť.

Prečo sú vlasy počas rakoviny také dôležité?

Kým onkologickí pacienti, ktorí si stratou vlasov neprešli, nepokladali túto tému za dôležitú, tí druhí považovali svoje vlasy za podstatné. Mnohí vravia, že strata vlasov im neustále pripomína ochorenie, a preto keď si pacient dokáže vlasy zachovať, nadobúda pocit, že má nad chorobou istú kontrolu.

Kým niektorí berú dočasnú stratu vlasov ako súčasť boja proti rakovine, iní chcú kvôli alopécii prerušiť liečbu, vzdať to a izolovať sa od okolia. Je to škoda, pretože vlasy nikdy nemôžu byť viac, ako zachovanie života.

vypadavanie-vlasov-alopecia
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kedy prichádza zlomový moment?

 • prvému zlomu dochádza, keď vám lekár povie, čo vás čaká, a k druhému, keď začnú vlasy intenzívne padať.
 • Zistilo sa, že tí, ktorí boli na stratu vlasov pripravení, lepšie znášali moment, keď vlasy začali naozaj padať.
 • Jednou z možností, ako sa na túto situáciu pripraviť, je použitie špeciálneho počítačového programu, ktorý vám nasimuluje, ako budete bez vlasov vyzerať.

Autor je farmaceut

Pridaj komentár