Lekárnik radí: Ako ušetriť v lekárni?

Liek by nemal byť niečo, čo si vyberiete na základe farby tablety či balenia.

Liek má zlepšiť vaše zdravie. Práve preto je definovaný zákonom ako špecifický produkt.

Dá sa ale na liekoch ušetriť, a zároveň si nezhoršiť zdravotný stav?

Účinná látka

Účinná látka je nositeľ liečebného účinku lieku. Inými slovami, hovoríme o molekule, ktorá zabezpečí tlmenie bolesti, zníženie hladiny cukru v krvi, či zníženie krvného tlaku.

Okrem účinnej látky, obsahuje každý liek tzv. pomocné látky. Tie zabezpečujú jeho formu, farbu, odolnosť proti mechanickému pôsobeniu (napr. tlak), ale definujú aj rozpustnosť tablety, a tým aj uvoľnenie účinnej látky do tela.

Vlastností pomocných látok je – samozrejme – oveľa viac, a preto poznáme rôzne špecifické lieky, ako napr. lieky s predĺženou dobou pôsobenia.

Originálne lieky vs. generické lieky

Dnes sa stretávame v lekárni a u lekára často s pojmom generický (náhradný) liek. Generický liek, je liek, pri ktorom sa použije molekula (účinná látka), ktorej vypršal patent.

Ak sa totiž vo výskume objaví nová účinná látka, ktorá spĺňa náročné predpoklady, a je vysoká pravdepodobnosť, že bude účinná na dané ochorenie, výskumník (väčšinou farmaceutická firma) požiada o patent. Tento patent platí na 20 rokov.

Po ukončení patentovej ochrany, môže účinnú látku vo svojich liekoch použiť ktokoľvek. Takto môže vzniknúť aj 10 liekov s tou istou molekulou. Tieto lieky označujeme ako generické.

Pôvodný liek, ktorý bol vytvorený s patentovou ochranou na účinnú látku, označujeme ako originálny.

ako ušetriť na liekoch

Nižšia cena nespochybňuje bezpečnosť a účinnosť

Nenechajte sa vystrašiť, ak vám v lekárni „zrazu“ ponúknu iný generický liek, a jeho cena je nižšia. Ako sme spomenuli, generické lieky obsahujú rovnakú účinnú látku, ako originálny liek.

Navyše, pri každom lieku, teda aj generickom, sa musí v klinickom skúšaní preukázať účinnosť a bezpečnosť. Generický liek sa podobá svojimi vlastnosťami na originálny liek, pričom táto zhoda je v rozmedzí 80 – 125 % (ide najmä o podobnosť vo vstrebávaní do tela).

Štandardný vývoj generického lieku vyzerá tak, že sa vezme liečivo, ktoré už nie je chránené patentom, a zmenia sa niektoré (alebo aj všetky) pomocné látky. Výskumníci sa takto snažia zlepšiť metabolizmus, vstrebávanie, odstránenie látok z organizmu, či len zmenia farbu, chuť, prípadne zmenia liekovú formu.

Všetky nové lieky však musí schváliť lieková agentúra, na území SR je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Prečo sú generické lieky lacnejšie, a ja môžem ušetriť?

Aj keď sa nám môže zdať, že 20 rokov patentovej ochrany je dlhá doba, vývoj nových originálnych liekov trvá približne 8 – 15 rokov. Tento zložitý proces napokon vedie (v prípade pozitívnych výsledkov) k schváleniu lieku (liekovou agentúrou) a jeho uvedeniu na trh.

Originálny liek má (väčšinou) len niekoľko rokov na to, aby dokázal zarobiť peniaze, ktoré boli do vývoja investované. Jeho cena je preto vyššia.

Len pre zaujímavosť: vývoj nového lieku stojí rádovo 1 – 2 miliardy amerických dolárov. Samozrejme, táto suma je oveľa vyššia, ak sa týka špeciálnych liekoch, ako sú napríklad niektoré lieky na rakovinu.

Na druhej strane, generický liek nepotrebuje taký dlhý vývoj. Používa účinnú látku, ktorej účinnosť bola pri danom ochorení potvrdená pri originálnom lieku. Vďaka tomu je vývoj generického lieku podstatne lacnejší, a preto ho môže farmaceutická spoločnosť uviesť na trh s nižšou cenou, čo sa vo výsledku prejaví aj nižšou cenou v lekárni.

ako ušetriť v lekárni generické lieky

Lekár aj lekárnik vám musia poradiť lacnejší liek

Vybrané lieky nám lekár predpisuje vo forme účinnej látky. Túto povinnosť mu ukladá Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach. V prílohe 1 tohto zákona je zoznam účinných látok, ktoré musia byť takto predpísané, a k nim názvy vyrábaných liekov.

Lekár však môže na recepte uviesť názov konkrétneho lieku, teda odporučiť lekárnikovi, čo má pacientovi vydať. To je vhodné napríklad vtedy, ak užívate nejaký liek dlhodobo, a nechcete ho meniť – lekárnik tak vie, čo potrebujete.

Naopak, lekár (podľa zákona) nemôže pacienta nútiť ku konkrétnemu lieku, ani k lekárni, kde si tento liek má vybrať. Nemal by vám tiež hovoriť, že iba s originálnym liekom dosiahnete požadovaný účinok – toto tvrdenie totiž nie je pravdivé.

Navyše, lekárnik vás musí informovať o najlacnejšom generickom lieku s účinnou látkou, ktorú vám predpísal lekár. Je potom na vašom rozhodnutí, či si doplatíte za drahší originálny liek, alebo si vyberiete lacnejší generický liek, a ušetríte.

Koľko môžete takto na lieku ušetriť?

Na základe nášho zdravotného poistenia, platí, že pri chronických ochoreniach, pri ktorých beriete lieky pravidelne a dlhodobo, existuje na každú diagnózu jeden liek bez doplatku, alebo s doplatkom (maximálne 1 €).

Ak teda prídete do lekárne s liekmi na predpis, ktoré spadajú do tejto kategórie, a na recepte máte napr. dve účinné látky pre dva rôzne lieky (povedzme, na vysoký krvný tlak a cukrovku), lekárnik by vám mal ponúknuť lieky s maximálnym doplatkom za recept vo výške 2 €.

Nezabúdajte, že účinnosť a bezpečnosť je stále zachovaná.

ako ušetriť za lieky na recept

Pravidlo potvrdzujú výnimky

Generická preskripcia (predpísanie účinnej látky) a substitúcia (vydanie iného lieku s rovnakou účinnou látkou) nie je pravidlo, ktoré platí absolútne pre všetky liečivá na trhu. Výnimku v generickej preskripcii tvoria liečivá zo skupín omamnýchpsychotropných látok, lieky na úpravu srdcového rytmu, epilepsiu, Parkinsonovu chorobuvysoko špeciálne liečivá.

Na to, že vaša diagnóza je liečená jedným z liečiv, ktoré patrí do týchto skupín, by vás mal upozorniť aj váš lekár. Lekárnik vám v takom prípade už nevydáva lacnejšiu alternatívu, ale liek, ktorý užívate dlhodobejšie. Dôvodom je vysoká špecifickosť mechanizmu pôsobenia týchto látok v každom organizme.

Ušetriť môžete aj na voľnopredajných liekoch

Na voľnopredajných liekoch môžete ušetriť ešte viac. Vzhľadom na to, že ich neprepláca poisťovňa, cena viac kolíše.

Odporúčame, aby ste sa viac pýtali lekárnika na liek, ktorý vám ponúka:

Prečo práve tento?

V čom je lepší?

Aká je alternatíva (s nižšou cenou)?

Obsahuje niečo navyše?

Urobte si čas na rozhovor s lekárnikom, vysvetlite mu svoje ťažkosti, potom vám ľahšie nájde najvhodnejší liek.

ako ušetriť v lekárni náhradný liek

Nepremýšľajte len o tom, ako ušetriť v lekárni

  • Ak prídete do lekárne s receptom, a lekárnik vám ponúkne iný liek, ako zvyknete brať (alebo aký vám predpísal lekár), neohraďte sa hneď: „Toto nechcem, lebo mi to nenapísal lekár!“ Spýtajte sa radšej, či ide o náhradný (generický) liek.
  • Pamätajte si, že „náhradný“ neznamená, že je to len náhrada za niečo lepšie. Náhradný = rovnocenný, no s iným doplatkom pacienta.
  • Nebojte sa pýtať, získavať informácie, a až potom sa rozhodujte. Poznať svoje ochorenie a možnosti liečby, je základným predpokladom, ako ušetriť na liekoch.
  • Spoľahnite sa – v lekárni nemajú ani jeden liek na recept, u ktorého by nebola preukázaná účinnosťbezpečnosť!

Autor je farmaceut

Zdroje:

  1. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Z. z. 362/2011)
  2. http://www.sukl.sk/sk/media/lieky-v-mediach/toto-by-ste-mali-vediet?page_id=3858
  3. Kuželová, Kapitoly zo všeobecnej klinickej farmakológie pre farmaceutov

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár