8. júl – Svetový deň alergie

Bratislava, 8. júl 2014 – Alergické ochorenia sú momentálne jednou z najväčších epidémií v Európe. Viac ako 150-miliónov Európanov trpí nejakou formou alergie, a prieskumy hovoria, že v ďalšej dekáde sa ich počet vyšplhá až na 250-miliónov.

Stúpajúci počet alergikov na Slovensku zachytávajú aj štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Napríklad len počet evidovaných pacientov s alergickou nádchou sa od roku 2000 do 2012 zvýšil o 192 484 pacientov.

Podľa posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku evidovaných 436 137 osôb s alergickou nádchou. Medziročne sa počet pacientov s týmto ochorením zvýšil o 14 895 osôb. Občasnou formou trpelo 221 762 pacientov a pretrvávajúcou formou 214 375 pacientov.

Najviac pacientov s alergickou nádchou je v Košickom (74 931) a Bratislavskom (68 516) kraji. Najmenej v Trenčianskom (36 614) a Banskobystrickom (45 486) kraji.

Stúpajúci trend zaznamenávame aj pri astmatikoch. Podľa posledných štatistík ambulancie evidovali 207 804 pacientov s astmou. Medziročne pribudlo do evidencie 20 936 astmatikov. Najviac ich bolo hlásených v Košickom (39 025) a Prešovskom (35 744) kraji, najmenej v Banskobystrickom (13 398) a Trenčianskom (14 911) kraji.

Európske a svetové čísla

Štatistiky Európskej akadémie alergiológie a klinickej imunológie (EAACI) uvádzajú, že v Európe trpí alergickou nádchou 113-miliónov ľudí počet astmatikov sa vyšplhal na 68-miliónov.

Celosvetovo sú veľkým problémom aj potravinové alergie. Podľa EAACI medzi rokmi 1997 a 2011 potravinové alergie u detí len v USA vzrástli približne o 50 %, a za posledných 10 rokov bolo zaznamenaných 7-krát viac hospitalizácií pre závažné alergické reakcie u detí.

V Európe trpí alergiou na potraviny vyše 17-miliónov ľudí, z čoho 3,5-milióna sú osoby mladšie ako 25 rokov. Svetová alergiologická organizácia (WAO) informuje, že celosvetovo touto alergiou trpí okolo 220 –  250-miliónov ľudí.

Ako ďalej WAO uvádza, žiadna krajina za posledných 10 rokov nenahlásila pokles v počte osôb trpiacich na potravinové alergie. Naopak, skoro všetky krajiny, ktoré sa zúčastnili výskumu, hlásia nárast.

V Európe patria medzi najčastejšie potravinové alergény u detí vajcia, kravské mliekoorechy.

V dospelosti je to čerstvé ovocie, orechy a zelenina.

Anafylaktický šok z potravín

V celej Európe je potravinová alergia najčastejšou príčinou anafylaktického šoku u detí vo veku 0 – 14 rokov. Svetové štúdie zasa uvádzajú, že v USA musí každé 3 minúty niekto vyhľadať pohotovostnú službu, ako následok potravinovej alergie, čo je viac ako 200-tisíc návštev na pohotovosti za rok.

Keďže podľa Európskej federácie asociácií pacientov s alergiami a ochoreniami dýchacích ciest (EFA) bude do roku 2015 trpieť alergiou každý druhý Európan, zdravotnícke, ale aj svetové organizácie vyzývajú k prijatiu nevyhnutných opatrení k prevencii, skorej diagnostike a efektívnej liečbe alergikov.

Svetový deň alergií, podporovaný Svetovou alergiologickou organizáciou (WAO), si pripomíname od roku 2005. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania o alergiách, s cieľom podporiť prevenciu, a to najmä znižovaním alergénov, zabezpečovaním požadovanej zdravotnej starostlivosti a účinnejšou liečbu.

Zdroj: nczi.sk

Pridaj komentár