8. júl – Svetový deň alergie

Bratislava, 8. júl 2013 – Počet alergikov na celom svete každoročne narastá. Tento trend neobchádza ani Slovensko. Svedčia o tom štatistiky spracovávané Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI).

 

Štyria z desiatich Slovákov sú alergici

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), alergické ochorenia sú štvrté najčastejšie sa vyskytujúce zdravotné problémy vo svete. Predstavujú spoločenskú, ako aj ekonomickú záťaž v oblasti kvality života, počtu vymeškaných dní v práci alebo v škole, výdavkov na lieky, či dokonca úmrtnosti.

Podľa doteraz zverejnených  prieskumov sa na Slovensku za posledných 100 rokov počet alergikov zvýšil z pol percenta populácie na viac ako 40 %. Z posledných dostupných údajov z NCZI za rok 2011 bolo na Slovensku evidovaných 421 242 pacientov s alergickou nádchou, z toho asi polovica mala pretrvávajúce príznaky počas dlhšieho časového obdobia. S bronchiálnou astmou bolo evidovaných 186 868 pacientov (9 570 s ťažkou formou). Počet ekzematikov bol 50 472. Žihľavkou (urtikáriou) trpelo 29 616 evidovaných pacientov, počet evidovaných pacientov s angioedémom (opuch kože a podkožného tkaniva) vzrástol z 888 pacientov v roku 2009 na 1 134 pacientov v roku 2011.

 

Čo sú alergické ochorenia?

Medzi alergické ochorenia patrí astma, alergická nádcha, anafylaxia, alergia na lieky, potraviny a hmyz, ďalej ekzémy, žihľavka (urtikária) a angioedém.

Svetová alergologická organizácia WAO vydala v roku 2011 doposiaľ prvú Bielu knihu alergií na svete, ktorá informuje o dramatickom náraste rôznych alergických ochorení v celosvetovom meradle, a zároveň predstavuje inovatívne a preventívne riešenia v boji proti týmto ochoreniam.

Zo zverejnených štatistík v publikácii vyplýva, že na alergickú nádchu trpí celosvetovo až štvrtina populácie, a počet nových prípadov stále rastie. Takisto bol zaznamenaný veľký nárast potravinových alergií. Podľa odhadov na ne trpí okolo 200 – 250 miliónov ľudí na celom svete. S príznakmi žihľavky a angioedému sa počas života stretne okolo 20 % ľudí. Alergia na hmyz môže mať fatálne následky až u 50 % populácie. (Ide o prípady, keď človek napríklad ihneď po uštipnutí nevyhľadá lekársku pomoc, keďže predtým mu tento druh alergie nebol zistený.) Alergia na lieky môže postihnúť až jedného z desiatich obyvateľov a pri spôsobení anafylaktického šoku je zodpovedná za odhadovaných 20 % úmrtí.

 

Epidémia astmatikov

Až u tretiny pacientov trpiacich na jeden alebo viacero druhov alergie sa toto ochorenie rozvinie do astmy. Podľa odhadov WHO, približne 300 miliónov ľudí trpí na astmu, a zároveň je to aj najčastejšie chronické ochorenie medzi deťmi. Americká akadémia pre alergiu, astmu a imunológiu predpokladá do roku 2025 nárast počtu astmatikov o viac ako 100 miliónov. Každoročne je toto zatiaľ neliečiteľné ochorenie zodpovedné za približne 250 tisíc predčasných úmrtí.

 

Svetový deň alergie – na čo slúži?

Svetový deň alergií, podporovaný Svetovou alergologickou organizáciou (WAO), si pripomíname od roku 2005. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti o alergiách. Vzdelávanie obyvateľstva má podporiť znižovanie poču alergénov a zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu.

 

Zdroj: NCZI

Pridaj komentár