6-minútový test chôdze: Dokáže odhaliť ochorenie svalov?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Viete, prečo si svaly niekedy neplnia svoju úlohu?

Prečo slabnú nefungujú tak, ako by mali?

Vysvetlením môže byť to, že nedostávajú dostatok impulzov z nervov.

Takto je to aj pri ochoreniach svalov. Postupne zisťujeme, že naše svaly slabnú, stále menej vládzeme, rýchlo sa zadýchavame.

Keď u sebe spozorujeme túto slabosť, je veľmi dôležité, aby sme poznali jej rozsah. Stupeň oslabenia svalov dokážeme zmerať jednoduchou metódou: volá sa 6-minútový test chôdze.

Čo je to 6-minútový test chôdze?

6-minútový test chôdze je druh lekárskeho vyšetrenia, ktorým sa meria svalová práca. Túto prácu najlepšie zmeriame vtedy, keď pozorujeme svaly počas najprirodzenejšieho pohybu – chôdze.

Test bol pôvodne vyvinutý na posúdenie srdcovo-pľúcnej kapacity u pacientov s ochoreniami srdcovo-cievneho systému alebo pľúc. Nedostatočná práca srdca, či slabé okysličenie tela sa prejaví zníženou prácou svalov.

Predstavte si napríklad niekoho s ochorením srdca, ako šliape do kopca. S veľkou pravdepodobnosťou vám nebude stačiť a bude si musieť robiť časté prestávky. To preto, lebo jeho srdce nestačí pumpovať kyslík živiny, potrebné pre prácu svalov nôh.

Až neskôr sa 6-minútový test chôdze rozšíril do ďalších liečebných oblastí. Patria sem aj nervovo-svalové ochorenia, pri ktorých je tento test významnou pomôckou.

Ako sa pripraviť na 6-minútový test chôdze

Ako pri mnohých lekárskych vyšetreniach, aj tomuto testu predchádza určitá príprava. Keďže sa ide posudzovať váš fyzický výkon, lekár musí najprv zhodnotiť váš zdravotný stav.

Základnou podmienkou je to, aby ste boli schopní chodiť samostatne, alebo aspoň za pomoci barlí, či iných pomôcok. A pretože idete podať istý výkon, najmenej 2 hodiny pred testom by ste sa mali zdržať fyzickej námahy alebo cvičenia.

Svoje bežne užívané lieky vysadzovať nemusíte, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Môžete zjesť ľahké jedlo, avšak minimálne 10 minút pred začatím by ste už mali pokojne sedieť pri štarte. Zvoľte pohodlné oblečenie a obutie, aby sa vám čo najlepšie kráčalo.

čo je to 6-minútový-test-chôdze
Zdroj foto: AdobStock.com

Ako prebieha 6-minútový test chôdze

Test sa zvyčajne uskutočňuje vnútri, na chodbe s nízkou prevádzkou, aby ste sa nemuseli vyhýbať iným ľuďom. Trasa má 30 metrov a jej začiatok a koniec je vyznačený kuželmi.

Test s vami väčšinou vykonáva zaškolený zdravotnícky pracovník, prípadne lekár. Najprv vám vlastnou chôdzou ukáže celú trasu a pripraví vás na štart.

Chôdza sa začína spustením stopiek, ktoré merajú 6 minút. Počas nich kráčate z jedného konca trate k druhému, na konci obchádzate kužeľ a vraciate sa späť. Aké tempo si zvolíte, je absolútne na vás.

Zaškolený pracovník by vás mal v pravidelných časových intervaloch informovať o aktuálnom čase, prípadne slovne podporovať: „Ide vám to dobre. Pokračujte ďalej.“ Nemalo by však ísť o žiadne hecovanie alebo nadmerné povzbudzovanie, pretože by to mohlo skresliť výsledok.

Môže sa stať, že počas testu spadnem?

Jedno je isté – pokiaľ sa lekári rozhodli, že vás treba otestovať 6 minútovým testom chôdze, je vysoko pravdepodobné, že tento test bude pre vás náročný. Najmä ku koncu sa môžete cítiť slabí a neistí.

Práve preto je pozdĺž trasy vždy dostupná stolička. Rovnako sa môžete oprieť o stenu, či celkom zastaviť, a pokračovať až vtedy, keď to sami uznáte za vhodné.

Niekedy môže popri vás kráčať aj zaškolený pracovník. Nesmie však kráčať pred vami, pretože by tak mohol ovplyvniť vaše tempo. Ak však ide za vami, ľahšie vám poskytne oporu, keď to bude potrebné.

Môžem sa v priebehu testu zastaviť?

Áno, môžete. Samotný test sa končí po uplynutí 6 minút, alebo ak sa ho rozhodnete sami ukončiť. Oba výsledky sú dôležité, pretože oba poskytujú dôležitú informáciu o vašom fyzickom výkone.

Vy by ste počas testu nemali vôbec rozprávať. Ak máte pocit, že vaša chôdza je neistá, alebo používate barle (či iné pomôcky), pracovník môže ísť za vami, aby vás zachytil, ak by ste napríklad zakopli.

ako prebieha 6-minútový-test-chôdze
Zdroj foto: AdobeStock.com

Čo sa dozviem z výsledku testu?

Výsledkom testu je trasa v metroch, ktorú ste za 6 minút prešli. Lekár vám môže povedať buď presné číslo, alebo na akej úrovni ste v porovnaní so zdravým človekom. Zdraví ľudia prejdú približne 400 700 metrov.

Kedy musím test absolvovať znovu?

6-minútový test chôdze sa musí po istom čase zopakovať. Zvyčajne je to na začiatku liečby, alebo po pár mesiacoch. Pokiaľ sa vzdialenosť, ktorú prejdete, zvýši, môže to naznačovať, že liečba je účinná.

Treba však rozlišovať, o koľko sa predĺžila/skrátila prejdená trasa od posledného testovania. Kým pár metrov navyše môžeme pripísať náhode, predĺženie o pár desiatok metrov je významný rozdiel.

Výsledok testu ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

  1. Pohlavie – muži prejdú vo všeobecnosti viac ako ženy.
  2. Motivácia – motivovaní pacienti prejdú dlhšie trasy.
  3. Iné ochorenia – ochorenie srdca (či pľúc) môže negatívne ovplyvniť výkon.
  4. Vek – starší ľudia prejdú kratšie vzdialenosti.
  5. Výška – vyšší ľudia prejdú dlhšie vzdialenosti.
  6. Hmotnosť – ľudia s nadváhou prejdú menej metrov.
  7. Kedy test opakujete – pokiaľ test opakujete napríklad po týždni, neočakávajte veľké zmeny. Liečba nervovo-svalových ochorení je dlhodobý proces a účinok sa výraznejšie prejaví až po pár mesiacoch.
  8. Výsledky z iných vyšetrení.
6-minútový-test-chôdze-kedy sa robi
Zdroj foto: AdobeStock.com

Netestujte sa doma, ale u lekára

6-minútový test chôdze sa dá, samozrejme, vykonať aj v domácom prostredí. Takýto výsledok však nie je objektívny, a preto zakaždým absolvujte test pod dohľadom vyškoleného pracovníka alebo lekára.

Navyše, vykonávanie testu doma môže byť pre vás aj nebezpečné. Najmä ak si uvedomíme, že môžete nešťastne spadnúť, alebo zažiť inú komplikáciu, ktorá vás ohrozí na zdraví.

Autor je farmaceutický pracovník a nebol odmenený objednávateľom článku.

Pridaj komentár