17. november patrí predčasne narodeným

Minulý rok sa u nás predčasne narodilo 4708 detí. Za rovnaké obdobie príde v rámci celej Európy na svet až o pol milióna nedonosených bábätiek. OZ malíček si dnes pripomenulo Svetový deň predčasne narodených detí odbornou konferenciou, s prezentáciami lekárov a účasťou rodičov s potomkami, ktorí sa narodili pred 37. týždňom gravidity.

Keď sa dieťa narodí predčasne, nie sú jeho rodičia na túto situáciu pripravení. Podľa dotazníka z 13 európskych krajín je informovanosť o rizikách predčasných pôrodov u žien nízka. Ak sa v rodine narodí dieťa predčasne, rodičia pociťujú veľký strach, úzkosť, vyčerpanosť a bezmocnosť. Zdravotné komplikácie, ako nedostatočne vyvinuté pľúca, nízka pôrodná hmotnosť, vírusové a respiračné infekcie sú najčastejšie dôsledky predčasného pôrodu. Právo predčasne narodených bábätiek na zdravý štart do života – na špičkovo vybavených špecializovaných pracoviskách, kde dokážu poskytnúť multidisciplinárnu starostlivosť tehotnej žene aj novorodencovi – žiada aj celoeurópska iniciatíva odborníkov a rodičov nedonosených a chorých novorodencov, združených v organizácii EFCNI (Európska nadácia pre starostlivosť o novorodencov).

Pri príležitosti dňa nedonosených detí OZ malíček udelilo prvýkrát Cenu Purpurové srdce na Slovensku. Symbol, ktorý spája komunitu rodín s predčasne narodenými deťmi po celom svete, si odniesla Prof. MUDr. Mária Huttová, CSc. v kategórii osobnosť OZ malíček. Ocenenie v kategórii osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti patrí Prof. MUDr. Františkovi Bauerovi, PhD. Cenu Purpurové srdce v kategórii osobnosť verejného života si prevzala MUDr. Viera Haľamová. Vyhlasovanie prebehlo pod záštitou poslankyne NR SR Jany Žitňanskej.

OZ malíček je združenie rodičov a priateľov predčasne narodených detí. Vzniklo v apríli 2011, a nadväzuje na činnosť občianskeho združenia „Nedonosené dieťa“ pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka a pôsobenie klubu „Predčasniatok“ v prešovskom materskom centre Emerka. Podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi, rodičom sprostredkováva kontakty na ďalšie organizácie, vytvára priestor na vymieňanie si skúseností medzi rodičmi a pripravuje akcie pre širokú verejnosť. Združenie spolupracuje so špičkovými neonatológmi, psychológmi, detskými neurológmi, pediatrami a špecialistami z ďalších lekárskych profesií.

Pridaj komentár