16. november 2012 – Svetový deň boja proti preležaninám a zle hojacim sa ranám

Milióny ľudí vo svete trpí na preležaniny a komplikácie s otvorenými ranami. Žiaľ, vrátane Slovenska. Príčinou býva zanedbanie zdravotníckej starostlivosti a nevedomosť odborníkov a laikov. Výskumy pritom preukázali, že na 95 percent je možné pri správnej starostlivosti o pacienta poškodeniam kože (dekubitom) predísť.

Svätá Alžbeta Bratislavská Durínska, veriaca v lásku, bola patrónkou chorých a trpiacich ľudí. Ošetrovala rany všetkým trpiacim, neštítila sa ani ťažko zapáchajúcich malomocných ľudí. Všetci boli pre ňu rovnocenní a starostlivosť venovala každému rovnako. Táto vzácna žena zomrela 16. novembra 1231. Na jej počesť bol deň jej úmrtia vyhlásený za Svetový deň boja proti preležaninám.

Cieľom svetového dňa je upozorniť na skutočnosť, že milióny ľudí na svete v nemocničnej starostlivosti, domácom prostredí či v opatrovateľských domovoch by sa mohli problémom s preležaninami a ranami vyhnúť, ak by mali dostupnú správnu a dôslednú starostlivosť. Dlhodobá zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť sa musí popri iných odborných úkonoch zameriavať aj na komplexné ošetrovanie kože a potenciálne rizikových miest, kde sa najčastejšie tvoria dekubity. Posolstvo, že ležiaci pacient má právo žiť svoj život v dôstojných podmienkach, ktoré nepovedú k zhoršovaniu jeho zdravotného stavu, sa musí šíriť po celom svete. Všetci kompetentní musia urobiť maximum na jeho naplnenie a dať STOP DEKUBITOM.

Deklarácia lekárskych spoločností celého sveta venujúcich sa práve problematike preležanín, chronických pacientov a starostlivosti o nich, ktorá vznikla v uplynulom roku v brazílskom Rio de Janeiro, podčiarkuje, že prevencia dekubitov patrí k základnému univerzálnemu ľudskému právu.

Vhodnou terapiou je možné predchádzať vzniku preležanín. V súčasnosti sa dajú vzniknuté dekubity úspešne liečiť. Odporúčame pozrieť si webovú stránku www.ssoor.sk.

Pridaj komentár