Otestujte sa: Je strach z biologickej liečby oprávnený?

(Zdroj foto: Adobestock.com)

MUDr. Zlata Kmečová Rooseveltova nemocnica, Banská Bystrica

Biologické lieky patria k základným pilierom modernej liečby celého spektra chorôb. Princíp biologickej liečby je založený na vysokošpecifickom a molekulárne presne definovanom mechanizme pôsobenia. Ide o liečbu cielenú proti zápalovým procesom, ku ktorým patria aj zápalové reumatické ochorenia.

Biologické lieky, ktoré sa využívajú v liečbe reumatických chorôb, účinkujú proti zápalovým pôsobkom, ktoré vedú k rozvoju zápalového procesu, napríklad proti tumor nekrotizujúcemu faktoru, interleukínu-6, interleukínu- 1 a pod. Pôsobia na základe dvoch princípov.

Buď ide o priame pôsobenie, ktoré vedie k neutralizácii solubilného antigénu, alebo k interferencii s povrchovým receptorom a k následnej alterácii vnútrobunkovej signálnej dráhy.

Druhou cestou je nepriame pôsobenie monoklonálnych protilátok. Základné mechanizmy pôsobenia biologík sú neutralizácia cieľového cytokínu alebo jeho receptoru, blokáda kostimulačných molekúl, navodenie apoptózy alebo zníženie proliferácie cieľovej bunky.

psoriáza a biologická liečba
Zdroj foto: Adobestock.com

(TEST)

1. Aké sú prednosti biologickej liečby v porovnaní s inými liekmi a v čom sú jej nevýhody?

 

2. V rámci skupiny reumatických ochorení je asi 200 samostatných chorobných jednotiek – ktoré reumatické ochorenia možno v súčasnosti liečiť biologickou liečbou?

 

3. Biologická liečba reumatických ochorení nie je kauzálnou liečbou – do akej miery pomáha zlepšiť zdravotný stav pacienta a skvalitniť jeho život? Môže pomôcť pacientovi s reumatickým ochorením k plnohodnotnému návratu do pracovného života, ak bol na predchádzajúcej liečbe invalidizovaný?

reumatické ochorenia a bolesti kĺbov
Zdroj foto: Adobestock.com

4. Môžu byť biologickými liekmi liečené aj deti? Aké sú indikačné kritériá? Odlišujú sa od indikačných kritérií pre dospelých pacientov?

 

5. Čoho sa v súvislosti s biologickou liečbou pacienti najviac obávajú?

 

6. Aké poznatky priniesli 15- ročné skúsenosti s touto liečbou?

deti a biologická liečba
Zdroj foto: Adobestock.com

7. Najobávanejšou komplikáciou pri biologickej liečbe je spomínaná infekcia. Prečo práve infekcia a čo hrozí pri infekčnom ochorení pacientovi, ktorý užíva biologickú liečbu? Ako sa v takom prípade postupuje?

 

Pridaj komentár