Znakovanie pomáha v porozumení batoľatám

Začať môžete prakticky kedykoľvek, než sa dieťa naučí hovoriť. V dobe, kedy už pozná niekoľko slov, ale stále ešte nie je schopné hovoriť o všetkom, čo ho zaujíma. Deti sa naučia prvé znaky najskôr tak okolo desiateho mesiaca, a väčšina detí začína používať znaky okolo prvých narodenín. Znaky ako symbolické gestá sú prostriedky neverbálnej komunikácie, vyjadrované pomocou pohybov rúk, nôh, hlavy, prstov, pohybu celého tela, ale aj mimikou či očným kontaktom. O znakovej reči pre batoľatá, ktorá je na Slovensku zatiaľ „v plienkach“,  sa rozprávame s Andreou Hubaľovou, lektorkou znakovania v jednom z materských centier na Slovensku.

Andrea, popíšete nám znakovú reč pre batoľatá?

Deti sú odmalička spokojné a šťastné, keď môžu komunikovať so svojimi najbližšími – mamou, otcom, starými rodičmi či súrodencami. Dokonca aj v období, keď sú veľmi malé, sa snažia nájsť spôsob, ako ostatným povedať o svojich potrebách, pocitoch, o tom, čo ich zaujalo. Keď ich však nedokážeme pochopiť, sú sklamané a frustrované. A práve znakovanie s bábätkami prináša prirodzený a jednoduchý spôsob, ako sa s dieťatkom dorozumieť, podeliť sa o zážitky. To so sebou prináša väčší pocit spolupatričnosti, lásky, detskej sebadôvery, spríjemnenie každodenného života. Znakovanie využíva schopnosť detí opakovať pohyby rúk, ktoré rodičia predvádzajú, oveľa skôr, ako sú pripravené rozprávať. Znakovanie nie je žiadna prevratná novinka, ani nič neprirodzené pre deti. Aj nás rodičia učili dať pá-pá, ukázať, ako vysoko vyrastieme a pod. To sú tiež znaky, a deti sa ich aj radi a rýchlo naučia, a sú schopné naučiť sa aj oveľa viac znakov, ktorými vyjadria svoje potreby, pocity, myšlienky skôr, než sa naučia používať slová.

Aký je hlavný prínos znakovania?

Hlavný prínos znakovania – okrem vyššie spomenutého upevnenia vzťahu a spokojnosti bábätka – je vo zvýšení komunikácie rodičov s deťmi, čím si tieto rozširujú slovnú zásobu. Posilňujú snahu rozprávať, čítať knižky, čo výrazne ovplyvní ich jazykový a intelektuálny rozvoj.

Nie je používanie znakovej reči neprirodzený zásah do vývoja dieťaťa?

Znakovanie je úplne prirodzený spôsob komunikácie, ktorý dieťatko v žiadnom prípade neobmedzuje ani nezaťažuje. V tomto období majú detičky schopnosť prijímať a spracovať veľké množstvo informácií a radi sa učia nové veci.

Koľko času znakovanie zaberie?

Znakovanie nezaberie viac času, ako v rodinách, kde deti neznakujú. Odporúča sa znakovať pri každodenných situáciách a činnostiach – tak sa stane prirodzenou a nenútenou súčasťou dňa.

A čo oteckovia a znakovanie?

Tak ako je prirodzené, že po narodení trávia deti najviac času s mamami, tak sú to väčšinou ony, ktoré ich zoznámia so znakovaním. Oteckovia bývajú zo začiatku trochu skeptickí, ale hneď zistia, aké benefity im znakovanie v komunikácii s dieťatkom prináša, a stávajú sa z nich nadšení propagátori tejto metódy.

Povedzme, že učíme batoľa cudzí jazyk. Nepopletie ho, ak ho učíme znaky?

Znakovanie slúži ako medziobdobie, pokiaľ sa dieťatko nenaučí rozprávať. Tým, že ho aktívne podporujeme v komunikácii, urýchlime celý proces učenia. Deti radi napodobňujú a opakujú, čo vidia u rodičov, a keď na ne rozprávame, majú snahu sa to naučiť. Keď zvládnu daný znak vysloviť, väčšinou to funguje tak, že používajú znak a slovo spoločne, a neskôr len samostatné slovo, prípadne kombináciu – znak pre jednu a slovo pre druhú vec.

Je znakovanie vhodné pre deti s oneskoreným vývojom reči?

Znakovanie podporuje deti v komunikácii. Má veľký prínos aj pre deti s oneskoreným vývinom reči. Pomáha rodičom a deťom znižovať mieru frustrácie, a zvyšuje sebavedomie dieťaťa. Deti sú viac motivované nenásilnou a prirodzenou formou učiť sa hovoriť.

Existujú rôzne programy znakovania pre batoľatá?

Ako prvý program znakovania sa uvádza program doktoriek v USA Lindy Acredolo a Susan Goodwyn, známy ako Baby Signs. Odvtedy vzniklo viacero programov, ktoré používajú identické znaky, prípadne s miernymi obmenami. Treba podotknúť, že znakovanie nie je posunková reč pre nepočujúce deti, ale vychádza z nej, a je prispôsobená motorike a schopnostiam bábätiek a batoliat.

Kde nájdeme informácie o seminároch a kurzoch znakovania?

Informácie o konaní seminárov a kurzov znakovania sa dajú nájsť na internete na stránkach materských centier a centier pre deti, takisto v e-shope sa dajú objednať originálne materiály a kompletné sady na znakovanie.

Ďakujem za rozhovor.

Ilustračné foto

Pridaj komentár