ZDRAVIE: Workshop LPR pre študentov sa zameria na boj proti fajčeniu

Bratislava 20. októbra (TASR) – Liga proti rakovine sa v rámci svojich aktivít zameriava aj na výchovu, prevenciu a vzdelávanie. Jednou z takýchto aktivít je aj projekt Onkologickej výchovy na školách, ktorá sa realizuje v základných a stredných školách formou nepovinného predmetu alebo krúžku od roku 1998. Študenti sa prostredníctvom tohto predmetu v škole oboznamujú s prevenciou, zdravým životným štýlom, ale aj zároveň sa dozvedajú aj o nových poznatkoch v oblasti prevencie i liečby onkologických ochorení. 
Študenti sa spolu so svojimi vyučujúcimi dvakrát do roka zúčastňujú pravidelných workshopov zameraných vždy na konkrétnu tému. Tohtoročný workshop je zameraný na tému boja proti fajčeniu. Cieľom je mladým ľuďom povedať o škodlivosti fajčenia a hovoriť s nimi na tému škodlivosti fajčenia. Trojdňový workshop pre 100 študentov a pedagógov z celého Slovenska sa uskutoční od 20. do 22. októbra v Bratislave. 
Študentom sa budú venovať odborníci z Lekárskej fakulty UK v Bratislave a z poradne na odvykanie fajčenia RÚVZ v Bratislave. Svoj pohľad na fajčenie im sprostredkujú aj študenti medicíny, ktorí sa ich budú snažiť osloviť z pozície mladých ľudí. Svoj príbeh i motiváciu prečo prestať fajčiť príde študentom na workshop porozprávať Slavomír Hnatič – slovenská tvár kampane Ex-fajčiari sú nezastaviteľní. Ako bývalý fajčiar sprostredkuje študentom všetky dôvody, prečo je život bez cigarety zaujímavejší a čo všetko získal svojim rozhodnutím.

Pridaj komentár