MUDr. Lipták: Peniaze na automaty s Coca-Colou sa vždy nájdu

Ako uviedol pre portál SLOVENSKÝ PACIENT oslovený lekár, detoxikácia (očista tela od škodlivých látok) je téma, ktorú v medicíne neriešia lekári izolovane od komplexného procesu liečenia. Ak sa deje izolovane, potom je to skôr otázka zasahovania komercie do medicíny. Zároveň neexistujú žiadne vedecké dôkazy o užitočnosti rôznych, často finančne náročných detoxikačných procedúr. O detoxikácii sa rozprávame s MUDr. Petrom Liptákom (na snímke), všeobecným praktickým lekárom pre dospelých z FNsP Milosrdní bratia v Bratislave.

Pán doktor, existuje prevencia pred toxikáciou človeka?

Účinná prevencia je správna životospráva. Ten, kto ju dodržuje, nebude potrebovať detoxikáciu. Správna životospráva spočíva v pravidelnom stravovaní: odporúča sa jesť častejšie a menšie porcie, nejesť sladkosti a primastné jedlá, dbať o správny pitný a primeraný soľný režim. Ďalej sa odporúča pravidelná fyzická aktivita, striedanie práce a odpočinku. To znamená, intenzívne pracovať, ale dodržať aj dostatočnú dobu spánku, a tiež venovať dosť času a priestoru dovolenke a iným relaxačným aktivitám.

Ktoré toxické látky nosíme v tele, a prečo?

Hlavným zdrojom toxínov v tele je zlé stravovanie a fajčenie. Priveľa cukrov a tukov a primálo vlákniny je v našej strave už odmalička. Deti si kupujú v školách (v bufetoch) hamburgery, a v školských automatoch sladké nápoje. Na základe oficiálne posvätených reklám túžia po sladkostiach, čipsoch, a opäť sladkých nápojoch. Už aj jedlo pre deti obsahuje mnoho rôznych konzervancií, É-čok, lacných prísad a nahrážok, mnoho cukru a nasýtených lacných tukov. Za málo peňazí nie je možné v školských jedálňach nakúpiť kvalitné potraviny, chýba mliečny program. Namiesto toho, v rámci viaczdrojového financovania ministerstva školstva, nechýbajú už spomínané automaty s Coca – Colou.

Vieme sa pred nimi chrániť?

Vychádzam z Hippokrata: „Človek sa rodí zdravý, a všetky ochorenia do neho vstupujú jedlom“. Musíme sa chrániť pred nekvalitnými potravinami, nedopustiť, aby sme peniaze, za ktoré by sme si mali kúpiť kvalitné (hoci drahšie) potraviny, míňali na rôzne pochybné potravinové doplnky ponúkané reklamou, sľubujúcou často zázračné účinky. Podľa klasika Oliviera Toscaniho: „Reklama je navoňaná zdochlina“, a na to myslime aj pri hodnotení rôznych detoxikačných kúr a procedúr.

Aké sú možnosti detoxikácie ordinovanej praktickými (obvodnými) lekármi?

Predovšetkým je to prevencia v prijímaní toxínov do tela. Ak sa nám darí vyhýbať sa toxínom odmalička, tak máme vyhraté. V tomto je obrovská zodpovednosť dnešných rodičov voči vlastným deťom, a zodpovednosť dnešného štátu voči občanom. Najväčšie jedy prijímame z nekvalitných, lacných potravín, z alkoholu, z cigariet a ostatných drog. Negatívnu úlohu zohráva aj stále znečistenejšie životné prostredie. Vo vlastnej detoxikácii, ktorú ordinujem dennodenne svojim pacientom, je podstatný pitný režim. Človek je vo svojej podstate chemická továreň. Ak má dosť tekutín, potom je, vďaka zákonom prírody, vynikajúco fungujúcou, samoočisťovacou chemickou továrňou. Na to, aby chemikálie v našom tele správne zareagovali, a zneškodnili sme ich, musia byť dobre rozpustené vo vode. Takže, toxínmi sú, logicky, najviac ohrození tí, ktorí nepijú dosť vody. Nakoniec, starí ľudia na dehydratáciu často zomierajú.

Stretávate sa v ambulancii s tým, že ľudia s vami konzultujú „očistné kúry“?

Áno, sú to také reklamné vlny. Ale ja sa vždy usilujem uviesť ľudí do reality. Ide mi o skutočné zdravie mojich pacientov, a nechystám sa na obchodovaní s ich zdravím zbohatnúť.

Registrujete voľnopredajné produkty na detoxikáciu?

Ako som už povedal, tieto potravinové doplnky nemajú žiadne, medicínskou vedou overené dôkazy o svojej prospešnosti. Možno im pripísať určitý placebo efekt. Ale to sa mi zdá, že je dosť málo – vzhľadom k ich cene. A nahrádzať kvalitné potraviny potravinovými doplnkovými „globulami“ z lekárne alebo z internetu, to sa mi zdá nerozumné.

Sú bylinky a potraviny, ktoré podporujú detoxikáciu?

Bylinky môžu obsahovať priveľa hliníka. Taktiež sa v nich môžu vyskytovať ťažké kovy, ako ortuť, olovo, kadmium. Samozrejme, existujú aj užitočné bylinky, ale bol by som opatrný, a konzumoval iba bylinky, ktoré na obale deklarujú povolené množstvo týchto toxínov. Hlavne by som neveril rôznym zázračným čajom, ktoré boli ktovie kde vypestované, nevieme, ako boli skladované, a akú cestu prekonali, kým sa objavili na našich pultoch. Takže som skôr za domáce potraviny, a tzv. bylinky z dvora, o ktorých bezpečne vieme, kde vyrástli.

Ovplyvňuje aktívny pohyb procesy v tele?

Určite, pohyb rozhýbe krvný obeh. Krvný obeh je vlastne dopravný systém tela. Keď funguje doprava kyslíka, živín a toxínov, funguje aj metabolizmus a prirodzená detoxikácia.

Čo „zaneseným“ pacientom podľa vás pomáha?

Postačí zmena životosprávy (strava + pohyb), a predovšetkým dobrý pitný režim (obyčajná voda z vodovodu). A zastaviť príjem toxínov – nefajčiť, nepiť alkohol, neprijímať iné návykové látky.

Vykonávate diagnostiku v súvislosti s detoxikáciou vy sám, alebo spadá výhradne pod lekára-špecialistu?

Vykonávame komplexnú diagnostiku. V rámci toho zisťujeme, že dnes sú pacienti najviac zanesení, okrem konzumácie lacných nekvalitných potravín a toxických nápojov, elektronickým a politickým smogom, dlhodobým pôsobením neprimeraného stresu, medzerami v medziľudských vzťahoch a  negatívne pôsobiacou zlou sociálnou situáciou. Úspešná diagnostika a liečba si vyžaduje skutočný holistický prístup. Aj preto je pre tieto ochorenia najlepším špecialistom všeobecný lekár.

Máte skúsenosti aj s detoxikáciou chronických pacientov, ktorí užívajú dlhodobo lieky?

Nie je pravidlom, že chronickí pacienti sú viac intoxikovaní, ako bežná populácia. Pacienti bývajú intoxikovaní v dôsledku svojho chronického ochorenia, a lieky, naopak, tým, že zlepšujú funkciu orgánov, zabezpečujú aj detoxikáciu organizmu. Takže – ak chceme úspešne detoxikovať pacienta s hypertenziou, cukrovkou, pečeňovým či obličkovým ochorením, predovšetkým ho musíme dobre nastaviť na lieky. Výnimkou môže byť onkologické ochorenie, kde proti rakovinovému bujneniu pôsobíme skutočnými toxínmi, ktorými zabíjame bunky nádoru, a pri tom dochádza k určitému poškodzovaniu aj ostatných buniek tela. Tu by som aj ja videl miesto pre niektoré potravinové doplnky, ktoré môžu zlepšovať situáciu takto ťažko skúšaného pacienta.

Podľa vás – je pri detoxikácii nutné, aby človek „zapojil sám seba“, a mal pozitívny vzťah k svojmu telu?

„Zapojiť seba“, a mať pozitívny vzťah k telu, k životu, a to nielen k tomu svojmu, ale aj k životu iných bytostí, potrebujeme po celý život. Na to je nutné naučiť sa, ako neustále získavať veľa vitálnej energie. Ľudský život má chemickú podstatu. Mať potešenie zo svojho života, to je základ pre akúkoľvek úspešnú a dlhodobo udržateľnú detoxikáciu.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár