ZDRAVIE: Slovenská kardiologická špička sa stretla v nemocnici v Bánovciach

Bánovce nad Bebravou 27. októbra (TASR) – Pokroky v liečbe srdcových chorôb boli hlavnou témou stredajšieho (26.10.) stretnutia popredných slovenských kardiológov v Bánovciach nad Bebravou. Odborný seminár pripravila Nemocnica Bánovce nad Bebravou v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a s podporou vzdelávacieho grantu spoločnosti Meditrade.
„V našej nemocnici venujeme zvýšenú pozornosť neustálemu vzdelávaniu lekárov. Kolegovia z Nemocnice Bánovce, ale aj iných zariadení, využili ojedinelú možnosť získať najnovšie odborné poznatky z odboru, čo napomôže k neustálemu skvalitňovaniu starostlivosti o pacienta a záchrane životov,“ povedal Ivan Mokrý, riaditeľ Nemocnice Bánovce.
Do Bánoviec nad Bebravou pricestovali viacerí poprední slovenskí kardiológovia, aby so svojimi kolegami prediskutovali pokroky v liečbe srdcových a cievnych ochorení. Tento seminár vytvoril priestor na vypočutie si prednášok odborníkov z Nemocnice Bánovce, NÚSCH Bratislava, Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
V rámci seminára so svojimi prednáškami vystúpili poprední slovenskí kardiológovia. Prednášky boli doplnené aj diskusiami, kde účastníci hovorili o problematike postupu pri postihnutí akútnym koronárnym syndrómom a jeho liečbe, liečbe fibrilácie predsiení katétrovou abláciou a iných zaujímavých témach pre odbornú verejnosť.

Pridaj komentár