Zažiarilo svetielko nádeje

Z výnosu Dňa narcisov pripravila Liga proti rakovine už viacero projektov. Nedávno v spolupráci s OZ Svetielko nádeje zrealizovali mobilný hospic pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici. Projekt detského mobilného hospicu zastrešuje OZ Svetielko nádeje, ktoré okrem tejto chystanej služby poskytuje širokú škálu služieb pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici. Ide už o druhý spoločný projekt v spolupráci s Ligou proti rakovine, ktorá podporila realizáciu projektu vo forme poskytnutia finančnej sumy vo výške 33 000 eur, za ktoré boli zakúpené tri automobily Peugeot 207. Automobily boli oficiálne odovzdané do používania predsedovi OZ Svetielko nádeje MUDr. Pavlovi Bicianovi 9. apríla 2010 v Europa Shopping Center za účasti výkonnej riaditeľky LPR Ing. Evy Kováčovej a zástupcov spoločnosti Lion car Banská Bystrica. Ako prvý spoločný projekt podporila Liga proti rakovine v roku 2006 ubytovacie zariadenie pre rodičov detských onkologických pacientov sumou 39 832 eur. Toto zariadenie sa otvorilo priamo v priestoroch Detskej onkológie Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Detský mobilný hospic bude poskytovať zdravotnú, sociálnu, psychologickú a duchovnú starostlivosť nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám v Banskej Bystrici i okolí a zabezpečí tak dôstojné prežitie posledných dní života deťom v kruhu svojej rodiny v domácom prostredí.

Pridaj komentár