Výnos Bielej pastelky opäť vyšší

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 10. ročník verejnej zbierky Biela pastelka. Hlavný zbierkový deň pripadol na 21. septembra.
Do jubilejného ročníka sa zapojilo 129 miest Slovenska. Záujemcovia mohli priamo v uliciach prispieť do pokladničiek, odmenou im boli praktické spinky so symbolom bielej pastelky. Hlavný deň zbierky posilňovali tiež informačné stánky ÚNSS, ktoré vyrástli v desiatich mestách Slovenska.
Hrubý výnos hlavného zbierkového dňa predstavuje suma 75 038,71 €, ktorá je o 572,51 € vyššia než suma vyzbieraná vlani. Takmer tretina tohto výnosu, 30 %, bude použitá na pomoc zrakovo postihnutým priamo v regiónoch, v ktorých sa prostriedky vyzbierali.
„Teší nás, že i v období, ktoré pre mnohých nepatrí k finančne priaznivým, sa našli stovky ľudí, ktorí ochotne do zbierky prispeli. Výnos zbierky je zatiaľ s ohľadom na celú jej históriu najvyšší, čo si nesmierne vážime. Aj touto cestou ďakujeme všetkým darcom, ktorí nezištne poskytli pomoc slabozrakým a nevidiacim,“ vyjadrila sa Žofia Teplická, koordinátorka zbierky.
Napriek tomu, že hlavný zbierkový deň uplynul, Bielu pastelku možno podporiť do konca roka dvomi spôsobmi – poslaním prázdnej SMS správy na číslo 820 v hodnote 1 € alebo vložením dobrovoľného finančného príspevku na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

Pridaj komentár