VšZP: Podľa pacientov je najlepšie Kardiocentrum v Nitre

Najlepšou nemocnicou na Slovensku za rok 2012 je NZZ Kardiocentrum v Nitre, a najhoršou je Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave. Vyplýva to z komplexného hodnotenia nemocníc a zdravotníckych zariadení, ktoré zverejnila v októbri Všeobecná zdravotná poisťovňa na základe prieskumu od pacientov.

Poistencov oslovovala poisťovňa písomne so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý zmapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením. Listové zásielky s dotazníkmi boli odoslané 10 100 poistencom VšZP. Dosiahnutá návratnosť bola na úrovni vyše 28 %. Všeobecná zdravotná poisťovňa zrealizovala tento prieskum v marci 2013 medzi svojimi náhodne vybranými poistencami, ktorí v priebehu roka 2012 absolvovali liečbu v niektorom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Pacienti mali okrem iného hodnotiť aj správanie lekárov/sestričiek, ich starostlivosť, kvalitu ubytovania, stravy či upratovania v zariadení, informácie o ďalšom postupe pri domácej liečbe, a tiež zlepšenie ich zdravotného stavu po prepustení z nemocnice.

Spomínaný rebríček nemocníc nájdete na internetovej stránke poisťovne: www.vszp.sk

Pridaj komentár