VšZP: Nová filozofia financovania nemocníc

Bratislava 1. marca (TASR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa zavádza od 1. apríla novú filozofiu financovania nemocníc. Chce ňou zvýšiť nárast operovanosti v nemocniciach a skrátiť čakacie lehoty v prípade bežných a plánovaných operácií.
VšZP bude diferencovať platby za jednotlivých hospitalizovaných pacientov z radov jej poistencov. „Za každého operovaného pacienta získa nemocnica príplatok vo výške 100 eur,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Marcel Forai na margo novej filozofie financovania nemocníc, ktorej heslom je slogan „Kto operuje, dostane viac.“ „Je to zmena v prospech poistencov, ale aj v prospech nemocníc, aby operačnými zákrokmi nevznikali finančné straty v nemocniciach,“ dodal Forai. Zmena sa podľa jeho slov týka všetkých univerzitných, fakultných i všeobecných nemocníc. Dôraz sa podľa Foraia bude klásť na zvýšenie nárastu operačných zákrokov na chirurgických oddeleniach, týka sa to celkovo 13 odborov od chirurgie, cez gynekológiu, ortopédiu až po urológiu.
Podľa informácií VšZP je index operovanosti na mnohých chirurgických oddeleniach nižší ako 50 percent. „Máme informácie, že v niektorých nemocniciach z 10 operovaných pacientov sú len 3 alebo 4 operovaní v rámci chirurgických odborov,“ uviedol Forai.  Dodal, že nová filozofia by mala priniesť aj zmenu filozofie nemocníc. „Doteraz bolo pre nemocnice výhodnejšie pacienta hospitalizovať a neoperovať, teraz bude ekonomicky výhodnejšie operovať,“ informoval Forai. Informoval tiež, že VšZP nebude limitovať počet operácií. „Nemocnice budú môcť operovať toľko pacientov, koľko je potrebné,“ povedal Forai.
VšZP od apríla rovnako zvýši úhrady za artroskopické výkony a operácie bedrových a kolenných kĺbov. „Cena za sa zvyšuje od 200 do 400 eur a našou ambíciou je skrátiť čakacie lehoty, ideálom by bolo skrátiť lehotu do troch mesiacov,“ uviedla vedúca zdravotného a revízneho odboru VšZP Beata Havelková. Poisťovňa bude rovnako dbať na to, aby sa v prípade bedrových a kolenných kĺbov postupovalo podľa čakacej listiny.“ Ak kontrolou zistíme, že bol pacient uprednostnený pred tými, ktorí boli v čakacej listine pred ním, VšZP uhradí len 25 percent výkonu,“ spresnil generálny riaditeľ VšZP.
Sumu, ktorá by mala prísť do nového systému, odhadla VšZP na 36 miliónov eur ročne. „Vyšli sme pri tom zo zisku poisťovne za rok 2012, ktorý bol viac ako 26 miliónov eur a rozpočtu na rok 2013,“ uviedol riaditeľ sekcie ekonomicky VšZP Miroslav Vaďura.
Zmenu financovania chce poisťovňa po pol roku od spustenia analyzovať a systém modelovať podľa nadobudnutých informácií. „V každom prípade očakávame zvýšenie nárastu operačných zákrokov,“„ uviedol Marcel Forai a dodal, že nemocnice môžu na základe novej filozofie dostať od VšZP oveľa viac ako doteraz. „Je na nich, ako s touto možnosťou naložia,“ dodal Forai.

Pridaj komentár