Vo FNsP F.D. Roosevelta transplantujú obličky už 25 rokov

(Zdroj foto: www.stock.adobe.com)

21. januára roku 1991 uskutočnili vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica prvú transplantáciu obličky.

Je to už 25 rokov, čo tieto život skvalitňujúce operácie v banskobystrickom transplantačnom centre vykonávajú.

Spusteniu transplantačného programu predchádzal vznik Transplantačného centra v Banskej Bystrici, ktoré bolo Ministerstvom zdravotníctva SR zriadené v roku 1990.

Pred rozbehnutím transplantačného programu, absolvovali lekári odborné školenia na špičkových pracoviskách v Prahezahraničí. Napriek tomu, prvá transplantácia bola pre nich veľkou výzvou, keď sa strach striedal s adrenalínom.

„Je to úplne iné, keď ste už priamo pri operácii. Veľmi nám vtedy pomohli kolegovia z Prahy, s ktorými sme boli v telefonickom spojení a konzultovali sme s nimi jednotlivé kroky,“ spomína na začiatky vedúca transplantačného centra v Banskej Bystrici, doktorka Eva Lacková.

Transplantáciu napokon zvládli úspešne, čo bolo pre nich povzbudením k ďalšiemu rozbiehaniu centra.

„Bez funkčnej obličky sa nedá žiť, transplantácia pacientovi zmení život. Hodiny strávené niekoľkokrát do týždňa na dialýze, sa stanú minulosťou, a pacient môže ísť zrazu na dovolenku, venovať sa záľubám, či dokonca začať pracovať. Mali sme pacientku, ktorá po transplantácii otehotnela a porodila zdravé dieťatko,“ hovorí o prínose zákroku E. Lacková.

Do dnešného dňa transplantovali vo FNsP F.D. Roosevelta obličku už 835 pacientom.

„Dobré výsledky, týkajúce sa funkcie a prežívania transplantovaných orgánov, súvisia s kvalitným odberom, transplantačným chirurgickým výkonom a potransplantačnou  starostlivosťou, vrátane imunosupresívnej liečby,“ približuje vedúca centra.

Práve z dôvodu zabezpečenia potransplantačnej starostlivosti o pacienta, vzniklo v nemocnici (v roku 2010) špecializované Nefrologicko – transplantačné oddelenie.

Prví darcovia, neboli živí ľudia

V deväťdesiatych rokoch, v začiatkoch činnosti slovenských transplantačných centier, sa transplantovali obličky od mŕtvych darcov. Keďže chorých, ktorí potrebovali výmenu orgánu, bolo viac ako darcovských orgánov, v roku 1994 rozbehli vo FNsP F. D. Roosevelta transplantácie obličiek od žijúcich, geneticky príbuzných darcov, a od roku 2001 dokonca od žijúcich, geneticky nepríbuzných darcov. V banskobystrickom transplantačnom centre zaviedli – ako prví na Slovensku – skrížené transplantácie.

Keďže živý darca je zdravý človek, ktorého zdravie sa odberom obličky nesmie poškodiť, zdokonaľovali transplantológovia aj metodiky odberu orgánov. Od roku 2011 vykonávajú laparoskopický, rukou asistovaný odber obličky, čo je metóda omnoho šetrnejšia, ako otvorená operácia. V roku 2014 uskutočnili prvý roboticky asistovaný odber na Slovensku.

FNsP F.D. Roosevelta je jedným zo štyroch transplantačných centier v SR.

Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta

 

Pridaj komentár