V roku 2017 ukončilo svoj život samovraždou 506 ľudí

Bratislava, 26. apríl 2018 – V roku 2017 na Slovensku ukončilo svoj život samovraždou 410 mužov a 96 žien. Je to o 39 osôb menej, ako v roku 2016.

Ukončenie života samovraždou volili najčastejšie ľudia vo veku 5059 rokov. Dlhodobo si dobrovoľný odchod zo sveta volia najmä muži.

O samovraždu sa pokúsilo 841 osôb (462 mužov, 379 žien), z nich 39,6 % bolo definovaných ako demonštratívne pokusy – teda bez naozajstného úmyslu ukončiť život, ale so zámerom upozorniť svoje okolie na nevyriešené problémy.

Štatistika zachytáva aj 3 samovraždy maloletých dievčat a 14 samovrážd mladistvých vo veku 1519 rokov (13 bolo chlapcov).

Ako si berieme život?

Muži aj ženy volili ako najčastejší spôsob samovraždy obesenie, zaškrtenie a udusenie (275 mužov a 47 žien), resp. skok z výšky (47 mužov, 23 žien).

Výstrelom z ručnej zbrane ukončilo svoj život 34 mužov a skokom pred dopravný prostriedok (alebo iný pohybujúci sa predmet) 8 žien.

Pri samovražedných pokusoch prevládala u žien otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami či antiparkinsonikami (185 žien). Nasledovalo úmyselné poranenie ostrým predmetom (57 žien).

U mužov zase dominovalo poranenie ostrým predmetom (147 mužov), otrava a priotrávenie antieleptikami, sedatívami a antiparkinsonikami (97 mužov).

40 % samovrážd bolo spáchaných pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky.

Podľa trvalého bydliska bolo najviac dokonaných samovrážd v Banskobystrickom (81 osôb), Nitrianskom (74 osôb) a Žilinskom kraji (67 osôb), najmenej v Trnavskom kraji (50 osôb). O samovraždu sa pokúšali najčastejšie osoby s trvalým bydliskom v Bratislavskom (178 osôb) a Trnavskom kraji (177 osôb), najmenej v Nitrianskom kraji (48 osôb).

Rodinné, osobné a existenčné problémy

Motiváciou pre pokus ukončiť život boli najmä rodinné problémy (41,4 %), vnútorné osobné konflikty (14,5 %) a existenčné problémy (8,3 %). U detí a mladistvých do 19 rokov boli hlavným motívom konflikty a problémy v rodine (43,4 %), nasledovali školské problémy (16,3 %).

Pondelky a utorky boli dni, keď spáchalo samovraždu najviac osôb. Najväčší počet samovrážd bol v uplynulom roku nahlásený v máji (49), najviac samovražedných pokusov pripadlo na január (85).

(Podrobné údaje o úmyselných sebapoškodeniach prináša štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.)

Zdroj: NCZI

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár