V Košiciach predstavili Mapu pre parkinsonikov

Minulý štvrtok (12. 12. 2013) sa v Spoločensko-relaxačnom centre v Košiciach konalo stretnutie zástupcov republikových klubov Spoločnosti Parkinson Slovensko, na ktorom bola oficiálne predstavená najnovšia pomôcka parkinsonikov – Mapa pre ľudí s Parkinsonovou chorobou. Podujatie zorganizovalo OZ SLOVENSKÝ PACIENT (moderoval Radoslav Herda). Hlavným rečníkom bol MUDr. Matej Škorvánek z Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach, špecializovaný lekár na Parkinsonovu chorobu, ktorý s mapou pracuje už niekoľko týždňov.

MUDr. Škorvánek (na fotografii) na úvod vysvetlil význam Mapy, a priblížil, kedy a ako vznikla (v októbri ju prvýkrát predstavili v Kanade). Vyzdvihol, že Mapa mu pomáha nielen pri  presnejšej diagnostike, ale tento spôsob prípravy pacienta na návštevu lekára skracuje vyšetrenie až o 10 minút, čím sa získava čas na osobnejší rozhovor. To potom zlepšuje celkovú komunikáciu medzi pacientom a lekárom, aj výsledky liečby.

 

 

Ďalej uviedol, že pred vznikom Mapy bolo preňho najťažšie určiť, ktoré problémy pacientov má považovať za akútnejšie. Pacientov pritom rozdelil do dvoch skupín – na tých, ktorí sa sťažujú vždy a na všetko, a tých, ktorí sú odhodlaní všetko vydržať. Dnes sa mu, aj vďaka Mape, darí zmenšovať rozdiely aj medzi týmito dvoma skupinami. Zároveň ocenil, že s pacientmi, ktorí sú zoskupení v kluboch parkinsonikov, problémy v komunikácii vôbec nezaznamenal.

MUDr. Škorvánek sa osobitne venoval aj problematike varovných príznakov, ktoré by rozhodne nemali byť podceňované. Zdôraznil, že keď sa už objavia, v krátkom čase by mali byť prediskutované so sestrou, prípadne s lekárom. Zo závažných varovných príznakov spomenul problémy s užívaním a účinkami liekov, motorické potiaže, či silné bolesti. V závere odpovedal na individuálne otázky pacientov.

 

Hlasy zástupcov SPS

Za Spoločnosť Parkinson Slovensko boli na akcii všetci vedúci republikových klubov SPS. Podľa ich vlastných vyjadrení, nemerali cestu z viacerých kútov Slovenska zbytočne.

Katarína Félixová, predsedníčka SPS: “Stačilo mi chvíľu počúvať rozhovory členov medzi sebou – boli veľmi radi, že sa takéto stretnutie zorganizovalo. Získali veľa nových informácií. Celé podujatie hodnotím veľmi dobre. Prednášajúci bol ochotný zodpovedať na všetky otázky, obsah bol vybraný dobre. Z vlastnej skúsenosti viem, že veľa pacientov má problém hovoriť s lekárom. Tento model by to naozaj mal uľahčiť. Rozšíriť by sa mala aj spolupráca s jednotlivými lekármi.“

 

 

Zakladateľka SPS, Zuzana Michalková: „Tieto mapy pre parkinsonikov sú jedna perfektná vec. Ide o veľký prínos pre pacienta aj lekára. Myslím si, že to veľmi pomôže každému lekárovi, pretože pacient si dokáže určité informácie pripraviť už doma. Je to akási domáca úloha, ktorú by mal priniesť do ordinácie. Lekár potom nemusí klásť základné otázky, a čas, ktorý spolu ušetria, môžu venovať napr. psychologickým otázkam, ktoré trápia chorého. Zároveň to považujem aj za výchovu pacientov, aby si uvedomili, že starostlivosť o ich vlastné zdravie neleží len na pleciach lekárov a zdravotníckeho personálu.”

Dospelá dcéra jednej z pacientok ocenila Mapu aj z pohľadu rodinného príslušníka, ktorý často pomáha parkinsonikovi pri návšteve ordinácie: “Dalo mi to väčší rozhľad. Ozneli tu informácie, ktoré si človek sám nenájde. Niektoré otázky mi pri návšteve lekára hneď nenapadnú, spomeniem si až neskôr. Dostala som veľa nových podnetov.”

Ako vznikla Mapa pre parkinsonikov

Mapu vytvorila UCB v spolupráci s Európskou asociáciou pre Parkinsonovu chorobu, Britským združením pre liečbu Parkinsonovej choroby a Španielskou federáciou pre Parkinsonovu chorobu. Jej úlohou je povzbudiť pacientov a ich príbuzných, aby hovorili o všetkých aspektoch Parkinsonovej choroby. Práve skorý záchyt príznakov Parkinsonovej choroby, ktorý Mapa umožňuje, je totiž dôležitý pre včasnú a účinnú liečbu.

Mapu si môžete zdarma stiahnuť tu

SLOVENSKÝ PACIENT bude naďalej pokračovať v podpore tohto celosvetového projektu, ktorý by mal priniesť konkrétne výsledky aj pre všetkých slovenských parkinsonikov.

Na tému Parkinsonova choroba priniesieme ďalšie články už v najbližších týždňoch.

 

Fotografie: Radoslav Herda

 

Pridaj komentár