Lekári bez hraníc uzavreli prvú dohodu o spolupráci s UN Martin

(Zdroj foto: Shuttertock.com)

Praha/Martin/Bratislava, 30. novembra – Medzinárodná humanitárna a zdravotnícka organizácia Lekári bez hraníc uzavrela prvú dohodu o spolupráci so slovenskou nemocnicou.

Univerzitná nemocnica Martin chce na základe tejto zmluvy umožniť svojim zamestnancom spoluprácu s Lekármi bez hraníc a výjazdy na ich humanitárne misie.

V Českej republike majú Lekári bez hraníc uzatvorené zmluvy s dvadsiatimi nemocnicami.

„Veľmi si vážime, že Univerzitná nemocnica Martin sa stala prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá s nami uzatvorila zmluvu o spolupráci. Je dôležité pripomenúť, že lekári a lekárky odchádzajú s Lekármi bez hraníc na krátkodobé misie, a potom sa vracajú do svojich domovských nemocníc. A my pevne veríme, že účasť na humanitárnych misiách profesijne obohacuje nielen ich samých, ale nakoniec aj ich zamestnávateľov,“ uviedol Pavel Gruber, riaditeľ českej kancelárie Lekárov bez hraníc.

Dohoda o spolupráci má uľahčiť zamestnancom nemocnice, ktorí za zaujímajú o spoluprácu s Lekármi bez hraníc, účasť na výberovom konaní, na prípravnom zaškolení pred výjazdom, i na misii samotnej. Organizácia má záujem o spoluprácu nielen s lekármi, ale aj so zdravotnými sestrami, farmaceutmi či laboratórnymi technikmi.

Zdravotnícke zariadenia uzatvorením tejto zmluvy vychádzajú v ústrety svojim zamestnancom i tým, že im umožnia čerpať neplatené voľno – na obdobie, ktoré strávia na misii s Lekármi bez hraníc.

„Som presvedčený, že práca medzinárodnej organizácie Lekári bez hraníc sleduje vysoko humánne ciele. Ciele, ktoré najviac dokáže naplniť práve profesia lekára. Nemôže nám byť ľahostajné, že v mnohých častiach sveta ľudia nedostávajú ani základnú lekársku pomoc, a doplácajú na to svojimi životmi. Preto rád podporím našich lekárov, ktorí sa budú chcieť do humanitárnych projektov Lekárov bez hraníc zapojiť, a úprimne ma teší, že Univerzitná nemocnica v Martine je prvou slovenskou nemocnicou, ktorá s touto organizáciou podpísala dohodu o spolupráci,“ povedal Dušan Krkoška, riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine.

Lekári bez hraníc uzavreli prvú dohodu o spolupráci s UN Martin
Zdroj foto: Lekári bez hraníc

Kto sú Lekári bez hraníc?

Lekári bez hraníc je nezávislá medzinárodná humanitárna a zdravotnícka organizácia, ktorá poskytuje pomoc ľuďom v núdzi a krízach v takmer 70 krajinách sveta. Založila ju v roku 1971 skupina francúzskych lekárov a novinárov.

Česká kancelária Lekárov bez hraníc funguje 10 rokov, a za toto obdobie vyslala na misie 125 spolupracovníkovČeska, Slovenska a ďalších krajín. Títo najčastejšie pôsobili na misiách v D. R. Kongo, Južnom Sudáne či Afganistane. Zúčastnili sa aj na projektoch, ktoré boli reakciou na mimoriadne udalosti, napríklad po zemetrasení na Haiti v roku 2010, po vlaňajšom zemetrasení v Nepále, a nechýbali ani pri boji s nedávnou epidémiou eboly v západnej Afrike.

Zdroj: Lekári bez hraníc

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár