ÚVZ SR: Stánky na vianočných trhoch majú vyššiu hygienickú úroveň

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Hygienici ÚVZ SR už niekoľko dní uskutočňujú celoslovenské mimoriadne kontroly vianočných trhov.

Preverujú pôvod surovín, z ktorých sa pokrmy pripravujú, minimálnu trvanlivosť, hygienu pri skladovaní, aj pri podávaní pokrmov.

Zistených nedostatkov je na vianočných trhoch z roka na rok menej. Ak aj nejaké pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) odhalia, zväčša nemajú vážny charakter – niekedy dôjde k náprave ešte počas kontroly.

„Na základe porovnania medziročných výsledkov kontrol vianočných trhov môžeme konštatovať, že majú svoje opodstatnenie. Každoročne usmerníme a upozorníme prevádzkovateľov na dodržiavanie hygienických požiadaviek, čím chránime zdravie občanov pred možnými ochoreniami,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Čo musia prevádzkovatelia spĺňať?

Vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch musia byť prikryté aspoň ochrannou fóliou. Osoby, ktoré s nimi manipulujú, alebo ktoré podávajú hotové pokrmy zákazníkom, musia mať jednorazové rukavice a pokrývku hlavy.

Samotný zákazník by mal venovať pozornosť aj čistote pracovných dosiek, či kuchynských pomôcok v stánkoch. Napríklad chladené potraviny nesmú byť uložené voľne, patria do chladiacich zariadení. Ide o určité záchytné body, keď nám už rýchly pohľad cez výdajné okienko ukáže, či predajca dodržiava základný hygienický štandard.

„Aj tento rok by sme radi požiadali prevádzkovateľov stánkového a ambulantného predaja o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol. Výsledky kontrol budú známe pred vianočnými prázdninami,“ zakončil Ján Mikas.

Najčastejšie nedostatky a pochybenia stánkarov v roku 2017:

  • nedodržanie podmienok skladovania potravín,
  • nefunkčné chladiace zariadenia, alebo nedostatočná chladiaca teplota v nich,
  • absencia tečúcej pitnej vody,
  • nezabezpečenie ochrany pripravovaných pokrmov pred kontamináciou,
  • príprava a výdaj pokrmov bez ochranných rukavíc,
  • neoznačenie alergénov v použitých potravinách,
  • nedostatky v označovaní hotových pokrmov,
  • podávanie pokrmov po dátume spotreby,
  • prekročený povolený počet koliformných baktérií,
  • prekročený povolený počet kvasiniek.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Informoval: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár