ÚNSS zaostruje na seniorov

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizuje projekt, zameraný na zvýšenie kvality života seniorov. Jeho cieľ je odvážny: dokázať, že zrakové problémy seniorov nemusia byť nevyhnutnosťou.

„Na Slovensku žije viac ako 900 tisíc seniorov, pričom až 60 % z nich má problémy so zrakom. Hoci nie všetci sú ťažko slabozrakí či nevidiaci, môžu mať problém prečítať si noviny, postarať sa o domácnosť či venovať sa svojim záujmom. Pritom často stačia vhodné optické a kompenzačné pomôcky, alebo nenáročné úpravy prostredia,“ hovorí Branislav Mamojka, predseda ÚNSS. Projekt Zaostrime na seniorov! si za cieľovú skupinu vybral starších ľudí, ktorých kvalita zraku sa postupne zhoršuje, i pracovníkov domovov sociálnych služieb a klubov dôchodcov, ktorí sa stretávajú s potrebami a obmedzeniami svojich klientov.

Zmyslom projektu je vytvoriť nový spôsob práce so seniormi, ktorým sa postupne môže zhoršovať zrak. Inovatívnym modelom sa budú realizovať orientačné vyšetrenia zraku, zamerané na zrakovú ostrosť do blízka a do diaľky, test zorného poľa, funkciu sietnice a centrálneho videnia, ktorého poruchu môže spôsobiť aj vekom podmienená degenerácia makuly. Na to poslúžia tzv. diagnostické listy navodzujúce rôzne situácie, na základe ktorých je možné s vysokou pravdepodobnosťou usúdiť, či človek má zrakové problémy, alebo nie. Následne budú môcť zamestnanci domovov seniorov odporučiť svojim klientom odbornú pomoc. Diagnostické listy sa používajú napríklad v Holandsku, Švédsku či v Dánsku.

Projekt tvorí niekoľko fáz, prvá z nich – seminár pre odborných zamestnancov a dobrovoľníkov ÚNSS – bude realizovaná v piatok 22. marca. Súčasťou školenia bude i prednáška MUDr. Alexandry Kellnerovej z Nemocnice sv. Michala o degenerácii makuly a príbuzných diagnózach. Vyškolení zamestnanci a dobrovoľníci budú ďalej vzdelávať pracovníkov domovov a klubov seniorov na celom Slovensku – vo všetkých krajoch prostredníctvom krajských odborných pracovníkov ÚNSS.

Pridaj komentár