V UNLP Košice uskutočnili prvú endoskopiu pre kraniosynostózu šípového švu v SR

Dňa 26. 10. 2015 uskutočnili lekári Neurochirurgickej kliniky UN L. Pasteura Košice (UN LP) a LF UPJŠ prvú endoskopickú operáciu pre kraniosynostózu šípového švu, u 4-mesačného dieťaťa.

Kraniosynostóza šípového švu (skafocefália) je vrodená porucha rastu lebky, pri ktorej sa predčasne uzatvára šípový šev, medzi jednotlivými lebečnými kosťami. Lebka tak (v dôsledku predčasného uzáveru švu) prestáva rásť kolmo na predčasne uzavretý šev.

Okrem kozmetickej stránky, je ešte dôležitejšia tá funkčná – v prípade, že veľkosť mozgovej časti lebky nebude dostatočná, mozog nebude mať dostatok priestoru na svoj rast, čo môže viesť k neurologickým poruchám.

Vyšetrenia u dieťaťa preukázali, že operácia je žiaduca. Endoskopicky  je možné tento výkon urobiť ideálne okolo štvrtého mesiaca života, maximálne do 6 mesiacov, pretože potom sú už kosti lebky hrubšie, a vtedy sa operuje klasickým, otvoreným spôsobom. To však trvá dlhšie, a sú aj väčšie straty krvi a ostávajú rozsiahlejšie jazvy.

Po operácii, či už endoskopicky, alebo klasicky, je prognóza ďalšieho vývoja dieťaťa priaznivá.

Samotná operácia v tomto prípade trvala približne jeden a pol hodiny.

„Z dvoch operačným rán, cca 2,5 cm dlhých, bol zavedený endoskop, a pod jeho kontrolou bola oddelená lebečná kosť – ako od kože nad ňou, tak aj od tvrdej pleny, a následne bol odstránený kus lebečnej kosti, ktorý obsahoval predčasne zrastený šípový šev na temene hlavičky,“ stručne opísala priebeh operácie MUDr. Aurélia Kollová, PhD., z Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ, a dodáva:

„V pooperačnom období má dieťa na hlave helmičku, vyrobenú na mieru, ktorá hlavičku chráni. Helmička zároveň pomáha formovať tvar lebky počas obdobia, keď kosť dorastá, aby dorástla do správneho tvaru.“

Kraniosynostóza šípového švu UN LP Košice dieťa

U dospelých sa tieto výkony nerealizujú, je to operácia detského veku, keď mozog potrebuje rásť, a predčasne zrastená lebka by mu v tom bránila.

Endoskopický operačný výkon, ako minimálne invazívny, bol doteraz dostupný najbližšie v Českej republike. Na Slovensku sú bežné len operácie klasickou, otvorenou cestou.

„Výhodou tohto minimálne invazívneho výkonu, je menšia strata krvi  počas operácie a kratšia dĺžka operačného výkonu. Ďalej sú to minimálne jazvy, čo je dôležité hlavne z estetického hľadiska, a celkovo menšia záťaž pre dieťa, ako aj kratšia doba hospitalizácie,“ zhrnula výhody zákroku MUDr. Aurélia Kollová, PhD., ktorá výkon realizovala v spolupráci s tímom kolegov Oddelenia detskej neurológie z Detskej fakulnej nemocnice v Košiciach, s ktorými neurochirurgovia UN L. Pasteura Košice dlhodobo spolupracujú na nadštandardnej úrovni.

Neurochirurgická klinika UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ existuje od roku 1981. Lieči pacientov s ochoreniami a poraneniami centrálnehoperiférneho nervového systému.

Liečebno-preventívnu starostlivosť poskytuje pre asi 1,5 milióna obyvateľov východoslovenského regiónu, v celom rozsahu neurochirurgie. Pracovisko má k dispozícii 57 lôžok3 moderné operačné sály, na ktorých vykonáva širokú paletu neurochirurgických operácií.

„Naše pracovisko poskytuje pacientom široké a komplexné spektrum neurochirurgických výkonov a výkonov na chrbtici, vrátane najnáročnejších, ako sú hlboké mozgové stimulácie, endovaskulárne ošetrenie mozgových aneuryziem, či minimálne invazívne a endoskopické výkony pri operáciách hypofýz, alebo najnovšie aj u detí – pri operáciách vrodených vývojových chýb,“ dodal primár Neurochirurgickej kliniky UNLP a LF UPJŠ, MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA.

Zdroj a fotografie: UNLP Košice

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár