UN L. Pasteura Košice napreduje v plánovanej rekonštrukcii

Koncom minulého roka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UN LP) úspešne ukončila výmenu pôvodných schodiskových okien za nové na troch nemocničných pavilónoch, v areáli na Rastislavovej ulici. Okrem osadenia nových plastových okien, vymenili vnútorné i vonkajšie parapety.

Preinvestovaných vyše 10 tis. Eur povedie k úspore finančných prostriedkov na vykurovanie, keďže nové okná – s lepšími izolačnými vlastnosťami – znížia energetickú náročnosť budov.

V utorok (19.1.) dopoludnia prevzali ďalšiu ukončenú stavbu v areáli na Triede SNP – išlo o rekonštrukciu vstupu do budovy polikliniky, spolu so zriadením miestnosti pre informátora.

Pred vstupom do polikliniky aktuálne vymieňajú aj schodisko. Možno predpokladať, že ak sa nevyskytnú neočakávané technické problémy, hotové by malo byť do 15. februára.

Návštevníci polikliniky môžu rátať aj s výmenou asfaltu pred vchodom do budovy. S týmito stavebnými prácami však musí nemocnica počkať, pretože si vyžadujú iné klimatické podmienky.

Okrem vyššie uvedených ukončených rekonštrukcií v oboch areáloch nemocnice, súbežne realizujú aj ďalšie stavebné úpravy:

„Momentálne rekonštruujeme verejné hygienické zariadenia pri ambulanciách v budovách na Rastislavovej ulici, ako aj na Triede SNP, následne pristúpime k výmene podláh v priestoroch polikliniky na Triede SNP. Krátko pred ukončením je výmena všetkých okien na chirurgickom monobloku na Rastislavovej (2 foto monoblok Rastislavova), rekonštruujeme 1 výťah v lôžkovom monobloku na Triede SNP, a zároveň pripravujeme rekonštrukciu ďalších piatich výťahov na Rastislavovej,“ konkretizoval námestník riaditeľa pre technicko-prevádzkový úsek, Ing. Branislav Ropek, MPH.

Financie na tieto rozsiahle úpravy, poskytlo UN LP Ministerstvo zdravotníctva SR ako viazané kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu, v celkovej výške 1,8 mil Eur. Uvedené akcie sú kombinované aj s vlastnou údržbou:

„Po každej rekonštrukcii vo vlastnej réžii dbáme aj o estetizáciu prostredia, v ktorom trávia čas naši pacienti, napr. vymaľovaním interiérov. Veríme, že konečný výsledok všetkých uspokojí a prinesie vyšší komfort pre pacientov,“ dodal riaditeľ UN LP Košice, MUDr. Milan Maďar, MPH.

UN LP Košice pri tejto príležitosti vyzýva všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uverejnené oznamy o priebehu stavebných prác v priestoroch nemocnice, a zároveň ich žiada o pochopenie a trpezlivosť až do ukončenia všetkých rekonštrukcií.

Zdroj: UN L. Pasteura Košice

Zdroj foto: UN L. Pasteura Košice

Pridaj komentár