Tri otázky PRE: Odchod lekárov do zahraničia. Odpovedá hovorkyňa SLK

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Na Slovensku máme v súčasnosti málo lekárov. Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí mladí lekári odchádzajú do zahraničia hneď po skončení štúdia. Tí starší zase na dôchodok.

Alebo nie?

Veru, nie. Lekárske povolanie sa totiž málokedy končí v „predpísanom“ veku. Tak schválne – koľko rokov má váš praktický lekár?

Ale o veku sme hovoriť nechceli. Vek lekára nemusí byť rozhodujúci. Dôležitejšia je odbornosťdobrý prístup k ľuďom.

Bolo by však pre nás všetkých lepšie, keby túto odbornosť a dobrý prístup k pacientom zostával u nás doma, na Slovensku.

Ako to dosiahnuť, sme sa opýtali Slovenskej lekárskej komory. Odpovedá Mgr. Nancy Závodská, hovorkyňa SLK.

1. Môžete vymenovať hlavné dôvody, prečo lekári odchádzajú za prácou do zahraničia?

Problém s nedostatkom lekárov, zapríčineným aj ich odchodom do zahraničia, tu máme 15 rokov. Komora naň poukazuje minimálne 10 rokov. Nikto celé roky neriešil fakt, že lekárov treba postupne dopĺňať – ešte aj teraz žijeme v akejsi bubline, že ich zatiaľ máme dosť. Ak si ale uvedomíme, že v ambulantnej sfére je 35 % lekárov v dôchodkovom veku, tak to je časovaná bomba.

Základnou príčinou tohto stavu je neatraktivita lekárskeho povolania a nedostatočné finančné ohodnotenie. Lekár musí absolvovať ťažké štúdium na LF UK, ktoré sa končí promóciou, ale tým sa v podstate len začína  ďalšie štúdium. Nasleduje ďalších 5 rokov tvrdej práce, keď prakticky nezarábate žiadne peniaze; a po rokoch vzdelávania vás čaká plat, ktorý dosiahne ľahko hocikto v inom povolaní, s neporovnateľne menšou zodpovednosťou, náročnosťou a bez nočných služieb.

Druhou príčinou sú pracovné podmienky lekárov. Lekári nepracujú v nových nemocniciach, ktoré by zodpovedali európskym štandardom. V drvivej väčšine absentuje aj najmodernejšia technika (výnimkou sú možno univerzitné nemocnice), a to všetko len zvyšuje neatraktivitu tohto povolania. Navyše – ako lekár sa musíte vzdelávať, ale nemáte v podstate kedy a ako, lebo ste vzhľadom na absolútny nedostatok lekárov nenahraditeľný. A to už nehovoríme o chodení na niekoľkomesačné stáže do zahraničia, čo bolo v minulosti absolútne prirodzené – dnes môžeme vo väčšine prípadov o tom iba snívať. Z malej nemocnice vás nepustia ani len na kongres, lebo vás nemá kto zastúpiť.

2. Týkajú sa odchody hlavne mladých, začínajúcich lekárov, alebo aj odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou? Viete vyčísliť pomer medzi „neskúsenými“ a skúsenými?

Takýto pomer nevieme vyčísliť, ale je jasné, že odchádzajú najmä mladí lekári, pretože v ambulanciách nám často pracujú aj 70-roční a ešte starší, pretože ich nemá kto nahradiť. Nedostatok lekárov je absolútne všade a vo všetkých špecializáciách.

3. Aké opatrenia musíme prijať do budúcnosti, aby sme tento trend zastavili?

Ak sa konečne nezačnú robiť systémové zmeny v celom zdravotníctve – naozajstná odborná a ucelená zdravotníctva reforma, ktorá bude v prospech pacientov aj zdravotníkov – tak bude tento trend, žiaľ, pokračovať.

Pridaj komentár