TRH KOŽE: Prichádzame s kožou na trh

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

V Bratislavskej Starej tržnici sa v nedel’u 12. novembra zídu desiatky popredných slovenských lekárov z viacerých dermatologických kliník a ambulancií na edukačnej akcii, nazvanej TRH KOŽE.

Po prvýkrát sa na Slovensku uskutoční akcia pre verejnosť, ktorá ponúkne prednášky, diskusie, konzultácie a poradne na rôzne kožné ochorenia a problémy.

Záštitu nad podujatím prevzala a odborným garantom Trhu kože je Slovenská dermatovenerologická spoločnosť. Hlavným mediálnym partnerom je DERMATO magazín, ktorý sa bude rozdávať zadarmo.

Šesť odborných sekcií

Program Trhu kože je rozdelený do šiestich odborných sekcií – psoriáza, atopický ekzém a iné ekzémy, akné, zriedkavé kožné ochorenia, melanóm a nádorové ochorenia kože, poranenia a defekty kože. Návštevníci sa môžu zapojiť do diskusií na hlavnom pódiu.

„Cieľom Trhu kože je odtabuizovať a napomôcť búraniu bariér a predsudkov, ktoré vyplývajú z neznalosti a strachu z kožných ochorení. Súčasne chceme upriamiť pozornosť na ich riešenia a posilniť význam dermatovenerológie a odborníkov z danej oblasti na Slovensku,“ povedal doc. MUDr. Dušan Buchvald, prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Na Trh kože bude symbolické vstupné len pre dospelých (2 eurá). Celý výťažok bude venovaný pacientskym organizáciám: Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, Bodkáčikovi – združeniu pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením, a Občianskemu združeniu pacientov s dermatologickými malignitami.

PROGRAM

 • 10:00 – 10:15 – OTVORENIE (Prim. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., a Mgr. Lele Zemanová)
 • 10:15 – 11:30 – PSORIÁZA (Prim. MUDr. Peter Kozub, PhD., Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MUDr. Daniel Čierny, PhD., Mária Cetkovská – Bodkáčik)
 • 11:30 – 11:40 – PRESTÁVKA (Videospoty pacientskych organizácií a partnerov)
 • 11:40 – 12:45 – ATOPICKÝ EKZÉM A INÉ TYPY EKZÉMOV (Prim. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Alena Masarovičová – Smrdáky, Ľubica Bergmannová – SPaA)
 • 12:44 – 13:00 – ČERVENÝ KRÍŽ (Ukážky prvej pomoci pri popáleninách a poraneniach)
 • 13:00 – 14:00 – AKNÉ (MUDr. Eva Škutilová a Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. MHA.)
 • 14:00 – 14:10 – PRESTÁVKA (Videospoty pacientskych organizácií a partnerov)
 • 14:10 – 15:10 – MELANÓM A NÁDOROVÉ OCHORENIA KOŽE (MUDr. Katarína Poláková, PhD., MUDr. Desana Borecká, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Mgr. Silvia Schmidtmayerová, Eva Kováčová – Liga proti rakovine)
 • 15:10 – 15:30 – ČERVENÝ KRÍŽ (Ukážky prvej pomoci pri popáleninách a poraneniach)
 • 15:30 – 16:30 – (MENEJ)ZNÁME OCHORENIA KOŽE – hidradenitis, urtikária, ichtyóza, rozacea, vírusové a bakteriálne infekcie kože (Prim. MUDr. Peter Kozub, PhD., Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. MHA, a Prim. Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.)
 • 16:30 – 16:45 – VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
 • 16:45 – 17:45 – PORANENIA A DEFEKTY KOŽE (popáleniny, jazvy, rany, uštipnutia, prvá pomoc, Prim. MUDr. Tomáš Kopal)
 • 17:45 – 18:00 – ZÁVER
Trh kože poradne
Zdroj foto: Shutterstock.com

Verejné a diskrétne poradne kože

Počas prvého ročníka TRHU KOŽE budú pre návštevníkov pripravené dve „diskrétne“ a osem „verejných poradní kože“. Vystrieda sa v nich vyše dvadsať popredných slovenských dermatológov.

Záujemcovia si môžu dať skontrolovať nielen znamienka, ale aj konzultovať iné kožné problémy u seba alebo najbližších. Vzhl’adom na obmedzený počet vyšetrení, do diskrétnych poradní sa môžete prihlásiť len online na www.trhkoze.sk

Diskrétne poradne:

10:00 – 18:00

 • MUDr. Desana Borecká,
 • MUDr. Daniel Čierny, PhD.,
 • MUDr. Monika Heizerová, PhD.,
 • MUDr. Regina Paulinyová,
 • MUDr. Katarína Poláková, PhD.,
 • MUDr. Zuzana Zelenayová,
 • MUDr. Alena Masarovičová.

Verejné poradne:

10:00 – 18:00

Všeobecné poradne 1 ­– 6

 • MUDr. Michaela Blaško, PhD.
 • doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., primár – detská atopia
 • MUDr. Bugárová
 • MUDr. Natália Čárska, PhD.
 • MUDr. Monika Heizerová, PhD.
 • MUDr. Gabriela Kolátorová
 • MUDr. Tomáš Kopal, primár – chronické rany, dekubity
 • MUDr. Peter Kozub, PhD., primár – psoriáza
 • MUDr. Hajnalka Méryová Faragó
 • MUDr. Regina Paulinyová
 • MUDr. Zuzana Rajczyová
 • MUDr. Martin Somora,
 • MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. (onkodermatológia)

Poradňa č. 7

BIODERMA – MUDr. Diana Višňovská, MUDr. Kitti Máčadiová

Poradňa č. 8

 • VICHY, La Roche-Posay – MUDr. Martina Part Ph.D.
 • La Roche-Posay – poradňa atopie, akné – MUDr. Barbora Gulánová
 • Vichy – poradňa vlasov, citlivá koža

Viac informácií o podujatí nájdete na stránke www.trhkoze.sk alebo na facebooku.

Pridaj komentár