Tretie Centrum pomoci je v Martine

Myšlienka zriadiť na Slovensku centrá pomoci vznikla v snahe vytvoriť miesto, kam by sa mohli onkologickí pacienti, ich blízki i verejnosť obrátiť pri riešení problémov spojených s onkologickým ochorením. Prvé centrum otvorila Liga proti rakovine v októbri 2008 v Bratislave na Brestovej 6, druhé začalo svoju činnosť v júni 2009 na Paulínyho 63 v Košiciach. V snahe pomáhať onkologickým pacientom na celom Slovensku a poskytovať im potrebné služby otvára Liga proti rakovine v prvej polovici júla 2010 už svoje tretie Centrum pomoci – v Martine. Jeho cieľom je poskytovať bezplatné služby a starostlivosť podľa vzoru existujúcich centier v Bratislave a Košiciach.

Centrum v Martine je prioritne určené onkologickým pacientom regiónu stredného Slovenska a spádovej oblasti Martina. Zároveň však ponúka možnosti na edukáciu mladej generácie a poskytovanie poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu pre zdravú populáciu, ktorá má záujem starať sa o svoje zdravie a predchádzať ochoreniu. Vznik Centra pomoci Ligy proti rakovine v Martine iniciovala silná pacientska základňa v tomto meste. Pôsobí tu jeden z kolektívnych členov LPR – Martinské Venuše, a tiež Klub stomikov, s ktorým má Liga proti rakovine veľmi dobrú spoluprácu. V neďalekej Žiline pôsobí pobočka Ligy proti rakovine. Liga proti rakovine financuje zriadenie i prevádzku centier pomoci zo Dňa narcisov – jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky LPR, i asignácie 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb.

 

Služby centier pomoci

 

-Poradenská a informačná služba vo forme Linky pomoci, kde sú pacientom k dispozícii lekári – onkológovia, psychológ, sociálna sestra.

-Pacienti si môžu zlepšiť fyzický a psychický stav rehabilitáciou a relaxáciou pod dohľadom diplomovaného fyzioterapeuta.

-Voľnočasové aktivity v podobe kreatívnych, pohybových, vzdelávacích kurzov, kultúrnych podujatí pre onkologických pacientov.

-Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy určené zdravej populácii, organizované pre rozšírenie vedomostí vo zvolenej problematike.

-K dispozícii je aj knižnica a záhrada na relax či nenáročnú fyzickú aktivitu.

Pridaj komentár