Ticho znamená odlišné vnímanie sveta

Žijeme vo svete, v ktorom sa každý snaží dorozumieť komunikačnými formami, ktoré ovláda. Čo však robiť vtedy, keď sa nedokážeme dorozumieť? Združenie „Myslím“ pomáha chápať svet počujúcich a nepočujúcich. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich sídli v Bratislave a pôsobí v treťom sektore už siedmy rok. Koncom septembra 2012 sa ľudia zo združenia prezentovali na prestížnych zdravotníckych výstavách Slovmedica a Non-handicap v bratislavskej Inchebe. Oslovili sme riaditeľa združenia, MgA. Michala Heftyho.

 

Pán riaditeľ, priblížite nám genézu združenia „Myslím“?

Hlavným cieľom Myslím je zachovanie kultúry nepočujúcich, predovšetkým slovenského posunkového jazyka nepočujúcich prostredníctvom kurzov, prednášok, resp. vytváraním publikačných materiálov o posunkovom jazyku a problematike osôb s poruchami sluchu.

Považujete sa za pacientsku organizáciu?

Nezaoberáme sa liečením hluchoty, ale udržiavaním prirodzeného jazyka komunity nepočujúcich a presadzovaním slovenského posunkového jazyka pre nepočujúcich. Áno, sme ľudia z hnutia, ktoré možno považovať za pacientsku organizáciu.

Máte povedomie o iných pacientskych organizáciách?

Vieme, že sú v zozname na webovej stránke www.slovenskypacient.sk

Kde distribujete PR materiály pre verejnosť?

Robíme to rôzne, no väčšinou na akcie a podujatia, kde sa prezentujeme. Tu komunikujeme nielen s cieľovou skupinou, teda s ľuďmi s poruchou sluchu, ale aj s počujúcimi.

Predstavíte nám vaše aktuálne projekty?

Momentálne rozbiehame projekt elektronického slovníka pre používateľov slovenského posunkového jazyka a e-learning pre záujemcov kurzu slovenského posunkového jazyka pre oblasť ľudských práv. Medzi celoročne prebiehajúce projekty patrí náš internetový portál www.nepocujuci.sk a elektronický časopis „Myslímovinky“. V tomto období ukončujeme projekt týkajúci sa tvorby ďalšej publikácie o slovenskom posunkovom jazyku. Bude mať názov „Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku.“.

Ako vnímajú akcie, ktoré organizujete, počujúci ľudia?

Niektorí pristupujú otvorene, pýtajú sa na jazyk a zvyky komunity nepočujúcich, iní s istým odstupom, a pýtajú sa opatrne. Ľudí vie táto téma skutočne hlboko zaujať, a vtedy máme radosť. Možno povedať aj to, že najviac sa o nás zaujímajú ľudia vo veku od 18 – 40 rokov.

Ponúkate kurzy posunkového jazyka?

Áno, ponúkame takéto kurzy. Sú rôzneho rozsahu a charakteru. Vyučovať slovenský posunkový jazyk sme začali v roku 2008. Od začiatku u nás školia nepočujúci lektori, pretože sa riadime heslom, podľa ktorého oni vedia najlepšie naučiť náš jazyk. Najnavštevovanejší je skupinový kurz – trvá 4 mesiace, celkovo 60 hodín. Záujemcovia o tento kurz prichádzajú 2x v týždni. Túto jeseň sme prvýkrát otvorili víkendový kurz, a sem chodia študenti každý druhý víkend, na 4 hodiny. Ľudia, ktorým nevyhovuje ani jeden kurz, si zvyčajne vyberú individuálnu výuku, šitú na mieru. Kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čo pripravuje Centrum „Myslím“ v najbližšom období?

Chceli by sme realizovať školenie umeleckého tlmočenia, a v rámci neho naučiť tlmočníkov slovenského posunkového jazyka prekladať pesničky do umeleckého posunkovania. Ďalej by sme boli radi, ak by popri kurzoch vzniklo ešte viac materiálov o posunkovej reči. No a v rámci workshopov plánujeme oboznámiť deti a mládež s tým, ako žijú nepočujúci.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár