21. marec – Svetový deň Downovho syndrómu

Bratislava, 21. marec 2014 – Od roku 2006 si každoročne 21. marca pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. Tento dátum je symbolicky odvodený z číslic 3 a 21, keďže u ľudí s Downovým syndrómom sa chromozóm č. 21 (alebo jeho časť) vyskytuje v každej bunke, a nie dvoj- až trojnásobne (trizómia 21. chromozómu), ako je to u zdravých detí.

Národnému centru zdravotníckych informácií bolo za minulý rok nahlásených 45 detí, ktoré sa na Slovensku narodili s Downovým syndrómom. V rokoch 2001–2013 sa ich počet pohyboval od 32 (r. 2007) do 67 (r. 2003). Uvedené čísla zahŕňajú len živonarodené deti, bez vykonaných umelých prerušení tehotenstiev pre zistený Downov syndróm.

 

Svetové čísla a rizikové staršie matky

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), mapujúcich výskyt Downovho syndrómu, na 1000 až 1100 živonarodených detí na celom svete pripadá jedno narodené dieťa s Downovým syndrómom. Každý rok sa narodí približne 3.000 až 5.000 detí s touto poruchou chromozómov.

Publikované analýzy poukazujú na súvislosť medzi pravdepodobnosťou výskytu Downovho syndrómu a vyšším vekom matky. Štatistiky pravdepodobnosti sa líšia od zdroja, ale možno odhadovať, že kým u žien mladších než 20 rokov je pravdepodobnosť narodenia dieťaťa s Downovým syndrómom 1:1.500, a u 32-ročných žien 1:270, u 40-ročných je to až 1:80.

 

Srdce, sluch a motorika

Podľa WHO až 80 % ľudí s Downovým syndrómom má vrodenú srdcovú chybu60-80 % sluchové postihnutie. Vývoj detí s týmto syndrómom prebieha celkovo spomalene. Znateľné je to pri vývoji reči, ako aj pri vývoji motoriky.

Na začiatku 20. storočia sa očakávalo, že ľudia s Downovým syndrómom budú žiť menej ako 10 rokov. Dnes sa až okolo 80 % dospelých s Downovým syndrómom dožije 50 a viac rokov.

Ľudia s Downovým syndrómom môžu dosiahnuť optimálnu kvalitu života, a to najmä vďaka rodičovskej starostlivosti, komplexnej zdravotnej starostlivosti, kvalitnému zdravotnému poradenstvu a komunitnému podpornému systému. Nápomocné sú aj špeciálne školy, ktoré uľahčujú deťom s Downovým syndrómom začlenenie do spoločnosti, čím sa naplní ich osobný potenciál.

 

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Pridaj komentár