Choroby z povolania na ústupe

Ľudí, ktorých práca privedie až k lekárovi, je z roka na rok menej.

Svedčí o tom najnovšia zverejnená štatistika Národného centra zdravotníckych informácií.

Už v roku 2012 sme zaznamenali historicky najnižší počet hlásených chorôb z povolania. Tento trend pokračoval aj v roku 2013.

Celkovo bolo v roku 2013 na Slovensku hlásených 301 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv (115 žien a 186 mužov). V porovnaní s rokom 2012 (s celkovým počtom 344 hlásených novopriznaných chorôb z povolania) bolo v roku 2013 hlásených o 43 prípadov menej, čo reálne predstavuje pokles o 12,5 %.

Ako v minulých rokoch, aj v roku 2013 bola najčastejšie hlásenou chorobou z povolania choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín (celkovo 141 prípadov, čo je takmer polovica zo všetkých hlásených chorôb z povolania).

Nasledovalo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín, spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi (s 58 hlásenými prípadmi).

Treťou najčastejšou chorobou z povolania (s celkovým počtom 33 hlásených prípadov) je porucha sluchu z hluku.

Najhorší je Košický kraj

Najviac novopriznaných chorôb z povolania hlásili v uplynulom roku zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (126 hlásení), v Žilinskom kraji (72) a v Banskobystrickom kraji (39). Najmenej hlásení sme zaevidovali z Trnavského kraja (5) a z Nitrianskeho kraja (4).

Podľa sídla firiem, kde choroba z povolania vznikla, vedú firmy z Košického kraja (s počtom hlásení 91). Nasleduje opäť Banskobystrický kraj (58 hlásení) a Trenčiansky kraj (41).

Najmenej novopriznaných chorôb z povolania bolo z firiem, ktoré sídlia v Nitrianskom kraji (7 prípadov) a v Trnavskom kraji (16 prípadov).

Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v priemyselnej výrobe (152 prípadov), v ťažbe a dobývaní (63), v poľnohospodárstve, lesníctve (31). Za nimi nasledovalo stavebníctvo a zdravotníctvo.

 

Zdroj: nczi.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné foto

Pridaj komentár