Agentúra FOCUS: Takmer polovica ľudí sa obáva kolapsu zdravotníctva

Za najväčší problém slovenského zdravotníctva považujú pacienti platby nad rámec odvodov. Až potom nasleduje otázka kvality poskytovaných služieb.

Takmer každý druhý človek sa dokonca obáva kolapsu zdravotníctva v rozmedzí 510 rokov. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý sa uskutočnil na prelome rokov, na reprezentatívnej vzorke 1064 respondentov.

Doplatky, korupcia, neochotný personál

Doplácanie za služby u lekárov a v nemocniciach považuje za problém číslo jeden až 85 % opýtaných. 83 % respondentov si myslí, že na zdravotníctve zarábajú hlavne poisťovne.

O tom, že zdravotníctvo na Slovensko nedosahuje takú úroveň, akú by malo dosahovať, je presvedčených 81 % ľudí. Trom štvrtinám opýtaných vadí korupcia v zdravotníctve, a viac ako dve tretiny ľudí nie sú spokojné s tým, ako sa k nim správajú lekárizdravotnícky personál.

Tento alarmujúci postoj slovenskej verejnosti k zdravotníckemu sektoru dáva podľa experta na túto oblasť Mariána Faktora (KDH) jasný signál, že slovenské zdravotníctvo nevyhnutne potrebuje zásadné zmeny.

„Tie by mali byť jednou z top priorít budúcej vlády,“ myslí si Faktor, keďže je presvedčený, že súčasná vláda už žiadne zásadnejšie systémové zmeny v oblasti zdravotníctva neurobí.

M. Faktor zároveň tvrdí, že dnešná vládna garnitúra zavádza verejnosť vytváraním zdania, že všetko v zdravotníctve môže byť zadarmo.

„Tak, ako všade, v rodine, vo firme, i v našom zdravotníctve sú finančné zdroje obmedzené, nemôžeme si dovoliť všetko, čo by sme chceli.“

Súčasný stav v rezorte zdravotníctva, ktorý denne pociťujú pacienti na vlastnej koži, je podľa M. Faktora dlhodobo neudržateľný.

„Vedie k vzniku rôznych typov konfliktov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ale aj medzi nimi a pacientmi.“

Tieto konflikty sa vraj premietajú do obavy pacientov z hroziaceho kolapsu zdravotníctva na Slovensku, ktorú v prieskume potvrdilo až 43 % účastníkov. Expert na zdravotníctvo upozorňuje, že pretrvávajúce konflikty v zdravotníctve môžu reálne vyústiť do zhoršenia kvality a dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré si pacienti spájajú s kolapsom v zdravotníctve.

slovenske-zdravotnictvo-faktor

Pacient nevie, na čo má zo zákona nárok

Alarmujúcim, nie však prekvapivým zistením prieskumu je, že až 70 % ľudí vôbec nevie, na čo majú – u lekára, či v nemocnici – nárok. Chýbajúca definícia služieb zdravotnej starostlivosti, teda na ktoré zo služieb má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia, je podľa Mariana Faktora kľúčovým problémom slovenského zdravotníctva.

„Bez definície nároku, jasných a zrozumiteľných pravidiel, je pacient v systéme stratený. Nevie, čo môže očakávať a požadovať, nevie, či poskytovateľ má právo žiadať od neho platbu za nejaký výkon, alebo nie. Pacient nevie, na koho sa obrátiť, a ako sa svojho nároku domáhať. Keď je v ohrození zdravia, tak radšej zaplatí, aby si bol istý, že dostane zodpovedajúcu zdravotnú starostlivosť“.

Tento stav podľa M. Faktora vytvára netransparentné prostredie a predpoklady na korupčné správanie na rôznych úrovniach zdravotníctva.

„Definícia nároku, jasné a zrozumiteľné pravidlá, sú preto prvým krokom k zlepšeniu situácie v zdravotníctve,“ uzatvára expert.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár