TS IVRA k dnešnej tripartite o minimálnej mzde

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) považuje návrh MPSVaR na zvýšenie minimálnej mzdy iba o 4,2 %, teda o 14,3 eura na 352 eur, za návrh, ktorý nereflektuje realitu pracujúcej chudoby na Slovensku. Po odpočítaní daní a odvodov ostane pracujúcemu človeku iba 305 eur mesačne. Oficiálna hranica chudoby podľa EÚ SILC na tento rok 2013 je pritom 346 eur, čo je o 41 eur viac.

Návrh minimálnej mzdy na úrovni 352 eur sa týka až budúceho roku 2014. Hranica chudoby medziročne v rokoch 2011 a 2012 narástla o 31 eur, keď sa zvýšila z 315 eur v roku 2011 na 346 eur v roku 2012. V súčasnosti už takto pracuje 300-tisíc zamestnancov za mzdu, ktorá je po odpočítaní daní a odvodov nižšia, ako hranica chudoby. Sú to všetko zamestnanci pracujúci za hrubú mzdu nižšiu ako 410 eur.

V mzdovom pásme od 350 eur do 410 eur, teda v pásme, ktoré navrhuje sumu 352 eur ako minimálnu mzdu pre rok 2014 MPSVaR, a 410 eur ako hranicu hrubého príjmu, z ktorého po odpočítaní zostane príjem na hranici chudoby (346 eur mesačne), pritom pracuje viac ako 140-tisíc zamestnaných ľudí, teda viac ako 6 % všetkých zamestnaných mužov a žien. Z toho je viac ako 64-tisíc mužov, čo je 5 % z celkového počtu zamestnaných mužov, a viac 76 -tisíc žien, čo je 7 % z celkového počtu zamestnaných žien.

Za hrubú mzdu do 350 eur mesačne v súčasnosti pracuje viac ako 160-tisíc zamestnaných, čo je 7 % zo všetkých zamestnaných, a z toho je viac ako 73-tisíc mužov, čo je 5,6 % z celkového počtu zamestnaných mužov, a viac 87-tisíc žien, čo je 8,5 % z celkového počtu zamestnaných žien. IVRA zároveň pripomína, že podľa súčasného pomeru medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom by mal takýto zamestnanec pracujúci za minimálnu mzdu podľa návrhu MPSVaR vo výške 352 eur starobný dôchodok vo výške 162 eur mesačne. Pri výške minimálnej mzdy 410 eur, ako hranici hrubého príjmu, z ktorého po odpočítaní zostane príjem na hranici chudoby 346 eur mesačne, by podľa tohto pomeru predstavoval mesačný starobný dôchodok 189 eur.

Inštitút zároveň pripomína, že podľa tohto pomeru medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom tento rok starobný dôchodok narástol na úroveň viac ako 55 % počet zo všetkých 2,3 milióna zamestnaných Slovákov, ktorých príjem 750 eur a menej mesačne nebude po odchode do dôchodku vyšší, ako hranica chudoby 346 eur mesačne. Z tohto počtu je až 660 tisíc zamestnaných žien.

IVRA upozorňuje, že práve nízke mzdy generujú do budúcnosti ďalšie dôchodky pod hranicou chudoby. Chudoba na dôchodku čaká aj dlhodobo nezamestnaných a živnostníkov, ktorí si odvádzajú minimálne odvody. Príjmy pod hranicou chudoby má aktuálne aj 38 % seniorov a viac ako 82 % zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Za Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív pripravil Martin Halás

Pridaj komentár