Radničkine trhy budú aj tento rok

Bratislavské občianske združenie INKLÚZIA v dňoch 20-21. septembra organizuje na Primaciálnom námestí v Bratislave už tradičné RADNIČKINE TRHY. Otvoria ich v piatok 20. septembra o 11:00 hod. s moderátorom Michalom Sabom z Rádia Európa. Hudobným hosťom je Bobo and Etienne. V programe o 16:00 hod. vystúpia chlapci z relácií Partička a Haló, a o 17:00 hod. zahrá hudobná skupina YPS 2010.

Predajno-prezentačné trhy s výrobkami ľudí s hendikepom budú pokračovať v sobotu 21. septembra. V tento deň, o 18:00 hod., vyhlásia na záver akcie „naj“ výrobok, výrobcu, dielka, kolekcie a autora.

Na Radničkiných trhoch vedľa seba vystavujú pracovníci so zdravotným postihnutím z chránených dielní,  klienti domovov sociálnych služieb a členovia pacientskych organizácií, ktorí sú schopní pracovať. Cieľom trhov je nielen zviditeľniť prácu ľudí so zdravotným postihnutím, ale najmä motivovať zamestnávateľov, firimy a spoločnosti, aby využili možnosť zo zákona: tá im umožňuje zamestnať príslušný počet zdravotne postihnutých, alebo zadať zákazku chráneným dielňam.

Dohovor o právach občanov so zdravotným postihnutím, ktorý SR ratifikovala, formuluje právo na komunitný život, na primerané vzdelanie a zamestnanie. V zákone o službách zamestnanosti sú aktívne nástroje vo forme chránených dielní a agentúr podporovaného zamestnávania. Práve tieto dva nástroje môžu riešiť zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím.

V súčasnosti však chránené dielne prežívajú a agentúry podporovaného zamestnávania majú problémy s fungovaním. Ak je človek umiestnený v ústave, štát na neho platí. Pokiaľ ale pracuje, je platcom dane.

Radničkine trhy sa konajú už po trinástykrát. Záštitu nad nimi prevzal primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Generálnym sponzorom trhov je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Fotografia: archívny záber z trhov v roku 2012, www.inkluzia.sk.

Pridaj komentár