Epilepsia v škole

Nejeden rodič, ktorý má dieťa s epilepsiou, stojí v otázke školskej dochádzky pred dilemou: povedať – nepovedať? Nie je toriž výnimočné, že učitelia nemajú o tomto ochorení dosť informácií a dieťa radšej odporučia do špeciálnej školy. O svojich skúsenostiach sme sa rozprávali s Mgr. Janou Harčárovou, učiteľkou na ZŠ A.Dubčeka v Bratislave.

Epilepsia a vodičský preukaz: Nová vyhláška je pre epileptikov priaznivá

Na Slovensku je zhruba 60 000 ľudí s epilepsiou. Donedávna sa za volant nedostali – iba v prípade, že päť rokov nemali záchvat a tri roky nepotrebovali lieky. Takýto zákon považovali mnohí za diskriminujúci. Podľa novej vyhlášky platnej od novembra 2010 sa však podmienky zmenili. Hovorili sme o tom s doc. MUDr. Vladimírom Donáthom CSc., prednostom II. Neurologickej kliniky SZU v Banskej Bystrici a prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii.

Organizácie epileptikov v Nemecku

V Nemecku trpí epilepsiou približne 650 000 ľudí. Pozrime sa na to, akým spôsobom je v tejto krajine zabezpečená starostlivosť o ľudí s týmto ochorením, a aké iniciatívy a snahy sa tu v tejto oblasti objavujú.

Nemecko: Múzeum epilepsie v Korku

V juhonemeckom meste Kork nájdete múzeum, aké v Európe nemá obdobu: od roku 1998 tu existuje Nemecké múzeum epilepsie. Jeho založenie malo za cieľ informovať verejnosť o histórii, ale aj o súčasnosti, s ohľadom na