Prvé stretnutie je kľúčové

Rozprávame sa s Petrou Moncmann, canisterapeutkou zo Slovenskej asociácie psích terapeutov z Bratislavy, o vplyve zvieracieho priateľa na psychiku človeka.

Zamestnať epileptika?

Patrik (27) má vysokú, vyšportovanú postavu a do roboty je ako drak. Napriek tomu si zamestnanie hľadal dlho a zložito. Vraví, že na odmietnutie sa zvyknúť nedá, i keď sa s ním stretával už od detstva. S epilepsiou sa prosto nežije ľahko.

Chirurgická liečba epilepsie

Napriek správne zvolenej farmakologickej liečbe sa približne u štvrtiny ľudí s epilepsiou nedarí dosiahnuť kompenzovaný stav. Farmakorezistentná epilepsia sa v niektorých prípadoch dá riešiť chirurgickým zásahom na mozgu – tzv. epileptochirurgiou.

Moderná liečba epilepsie

„Rob veci tak jednoducho, ako sa dá, nie jednoduchšie,“ týmto citátom Alberta Einsteina sa začal článok o liečbe epilepsie v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Autor doc. MUDr. Jiří Hovorka si ho vybral veľmi výstižne – pretože moderná liečba epilepsie má byť o jednoduchosti, nie o zjednodušovaní.

Epilepsia ma zaskočila po tridsiatke

„Ochorenie prišlo veľmi prekvapivo, mal som po tridsiatke, manželku, dve dcéry, nový posun v kariére… prežíval som veľmi pozitívne obdobie v živote. Do toho zrazu prišli záchvaty a na zdravotnej karte nápis EPI,“ začína rozprávanie o epilepsii Jozef Vrátil, prezident Združenia občanov Slovenska postihnutých epilepsiou (ZOSPE).

Spýtali sme sa za vás

Odpovedá doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., prezident Slovenskej ligy proti epilepsii a prednosta II. neurologickej kliniky SZU, Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici a neurologička MUDr. Dagmar Tobolová, Neurologické oddelenie, Nemocnica Žilina