Svetový deň vody 2014: Voda a energia

22. marec je Svetovým dňom vody. Voda je pre nás najdôležitejší element – bez nej by sme neprežili, a život na planéte by nemohol existovať vo forme, ako ju poznáme.

S rastúcim počtu obyvateľov pritom spotreba vody a energie neustále stúpa. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa dopyt po obnoviteľnej energii zvýši o 60 %, a celosvetová spotreba energie tým vzrastie približne o 50 %.

Vodné elektrárne a výroba energie

Vodná elektráreň je najväčším obnoviteľným zdrojom pre výrobu elektrickej energie. Zhruba 75 % všetkých priemyselných odberov vody sa využíva na výrobu energie. Do roku 2035 sa očakáva, že podiel vodných elektrární na celkovej výrobe elektriny bude 16 %.

Čo je pitná voda

Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave, alebo po úprave, určená na pitie, varenie, prípravu potravín, alebo iné domáce účely, a to bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny, alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia. Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity, ani látky, ktoré v určitých množstvách (alebo koncentráciách) predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti, vnímateľné zmyslami, nezabraňujú jej požívaniu.

Za najbezpečnejší spôsob hromadného zásobovania pitnou vodou sa vo všeobecnosti považujú verejné vodovody. Táto „obyčajná“ voda obsahuje dôležité stopové prvky – lítium, zinok, draslík, vápnik, horčík.

Chcete vlastný zdroj vody?

Často sa, v snahe ušetriť finančné prostriedky, rozhodneme pre vlastnú studňu. V takom prípade je za kvalitu pitnej vody zodpovedný majiteľ. Pri úvahách o vybudovaní vlastnej studne však musíme zvážiť, či oblasť, v ktorej sa má studňa nachádzať, nie je poľnohospodársky využívaná, pretože najmä u plytších studní hrozí zvýšený obsah dusičnanov. Takisto musíme vedieť, či oblasť nie je často zaplavovaná, keďže záplavy patria k najčastejším príčinám znehodnotenia studní. Platí tiež pravidlo, že aspoň 1-krát ročne musíme zabezpečiť rozbor kvality vody.

Vedeli ste, že…

riečna vnútrozemská doprava je viac ako trojnásobne energeticky účinnejšia, než doprava cestnými nákladnými vozidlami, a o 40 % účinnejšia, ako železničná doprava? Európa, malý kontinent, no s viacerými veľkými riekami, využíva tento spôsob dopravy veľmi často – ide o niekoľkostoročnú tradíciu.

Použité zdroje: Úrad verejného zdravotníctva SR

Pridaj komentár