Združenie SLOVENSKÝ PACIENT spolupracuje na téme prevencie rakoviny s Národným onkologickým inštitútom. Pomáha laickej verejnosti meniť svoje správanie tak, aby predchádzala jednej z najzávažnejších civilizačných chorôb súčasnosti – rakovine.

Svetový deň proti rakovine 2023: „Komerčné záujmy spôsobujú milióny prípadov rakoviny, ktorým sa dá zabrániť“

Zdroj foto: Liga proti rakovine

Každoročne, 4. februára, si pripomíname Svetový deň proti rakovine. K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine, pre ktorú je aktuálny rok v poradí 33. rokom jej existencie na Slovensku. V rámci leitmotívu „Close the care gap“, alebo „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“ sú témou príčiny vzniku rakoviny, ktoré sa dajú odstrániť. Svetový deň vyhlasuje Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC).

Téma Svetového dňa vo svete

UICC vyzýva vlády po celom svete, aby zabránili miliónom úmrtí súvisiacich s rakovinou – užívanie tabaku, konzumácia alkoholu a ultraspracovaných potravín vrátane sladkých nápojov prostredníctvom zvýšeného zdaňovania, obmedzenej reklamy, lepšieho označovania a verejného vzdelávania.

Takmer polovica všetkých úmrtí na rakovinu – 4,45 milióna z viac ako deviatich miliónov v roku 2019 – sú spôsobené známymi modifikovateľnými rizikovými faktormi – s fajčením, konzumáciou alkoholu a vysokým indexom telesnej hmotnosti (BMI).

Sladené nápoje a ultraspracované potraviny sú známymi faktormi, ktoré spôsobujú obezitu, definovanú ako BMI nad 30 a podobne ako tabak a alkohol sú potenciálne návykové. Tieto produkty sú predávané spoločnosťami, ktorých komerčné záujmy často prevažujú nad obavami globálneho zdravia.

Vzhľadom na rastúce bremeno rakoviny na celom svete a najmä v prípade nízko a strednopríjmových skupín krajín, UICC vyzýva vlády v tento Svetový deň boja proti rakovine, aby posilnili riešenia a implementovali politiku, ktorá výrazne obmedzí schopnosť spoločností uvádzať na trh a predávať svoje karcinogénne produkty.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov ročne. Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií.

Najnovšie údaje a výpočty NCZI ukazujú, že najviac pribudlo prípadov s rakovinou kože, kolorektálneho karcinómu a prsníka. 

Najviac pribudlo zhubných nádorov kože (7 788 novodiagnostikovaných v roku 2021) a stúpli aj prípady rakoviny kolorekta (4 521 nových prípadov). Najvyššie zastúpenie tohto typu rakoviny je vo vekovej skupine 70 až 74 rokov s významnou prevahou u mužov.

Ďalej pribudlo najviac nových prípadov rakoviny prsníka (3 408). Najvyššie zastúpenie tohto typu rakoviny je vo vekovej skupine 65 až 69 rokov. Nárast pacientiek zaznamenali odborníci od 35. roku života.

V neposlednom rade zaznamenalo NCZI aj nárast zhubných ochorení prostaty (2 408), pričom je najvyššie zastúpenie vo vekovej skupine 66 až 69 rokov. Nárast pacientov je v tomto prípade od 55. roku života.

Ako informuje NCZI, celosvetovo zatiaľ medzi deťmi dominujú prípady rakoviny mozgu a leukémie. V prípade dospelej populácie je to predovšetkým rakovina kože, kolorekta (konečníka, hrubého čreva a rektosigmoidového spojenia), prsníka, prostaty a pľúc.

Bezplatná Psychosociálna pomoc pre onkologických pacientov a ich blízkych na Slovensku

„Ak potrebujete informácie, radu, povzbudenie, pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli vo vašom živote v súvislosti s diagnózou onkologického ochorenia alebo sa chcete informovať ohľadom prevencie, Onkoporadňa Ligy proti rakovine slúži práve na možnosť využitia najbližšieho kontaktu s odborníkmi na rôzne témy. V čase hodín Onkoporadne sa môžete na bezplatnej linke 0800 11 88 11 obrátiť na skúsených lekárov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právnych poradcov, ktorí vám odpovedia na vaše otázky,“ vyjadruje sa Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Ostatné bezplatné projekty Ligy proti rakovine pre pacientov: www.lpr.sk

O Lige proti rakovine

Liga proti rakovine je nezávislé občianske združenie, ktoré na Slovensku pomáha onkologickým pacientom a ich blízkym 33 rokov. Je člen Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a člen Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). Nepretržite realizuje množstvo vlastných psychosociálnych projektov, ktoré rozširuje podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Aktuálne sú to napríklad bezplatné projekty: Centrá pomoci Ligy proti rakovine, Onkoporadňa, Sieť onkopsychológov, Relaxačná týždňovka, Rodinná týždňovka, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, Pomoc príbuzným a pozostalým, Ubytovacie zariadenia, či Vystrihaj sa Slovensko. Liga pri svojich aktivitách kladie dôraz aj na informovanosť obyvateľov, aby absolvovaním preventívnych prehliadok či skríningových programov chorobe predchádzali alebo ju zachytili v počiatočnom štádiu. Rovnako realizuje vzdelávanie zamerané na zefektívnenie prístupu a práce s onkologickým pacientom a psychohygienu onkopsychológov a zdravotníckych pracovníkov.

O Svetovom dni boja proti rakovine

Svetový deň boja proti rakovine sa koná každý rok 4. februára. Je zjednocujúcou globálnou iniciatívou, v rámci ktorej sa svet stretáva s cieľom zvýšiť povedomie o rakovine pozitívnym a inšpiratívnym spôsobom. Cieľom tohto dňa je každoročne zabrániť miliónom úmrtí, ktorým sa dá predísť zvyšovaním povedomia a zlepšovaním vzdelávania o tejto chorobe, pričom vyzýva vlády a jednotlivcov na celom svete, aby prijali opatrenia smerujúce k eliminácii zbytočných úmrtí.

Pre viac informácií navštívte: www.worldcancerday.org

Pridaj komentár