Stop preležaninám ako univerzálne ľudské právo

Celosvetová výzva Stop preležaninám ako univerzálne ľudské právo je nadčasová, a pre Slovensko naliehavá. Bezpečnosť pacientov je pri narastajúcom množstve preležanín na Slovensku ohrozená. Asociácia sestier a pacientov (ASAP) sa rozhodla toto vákuum vyplniť informovaním rodín a komunít. Sestry v asociácii veria, že preventívny charakter pomôže eliminovať nárast počtu preležanín u bezvládnych pacientov v domácnostiach.

 

Čo je preležanina (dekubit)?

Bežne sa stáva, že ľudia nevedia, čo znamená preležanina, a že môže spôsobiť smrť. Prevencia preležanín je síce jednoduchá, ale traumou zaskočená rodina bezvládneho pacienta je často bezmocná. Počet preležanín tak narastá aj u pacientov v domácom prostredí. Utrpenie je pritom zbytočné, a terapia je nezmyselne nákladná.

 

Ako sestry pomáhajú rodinám

V prevencii proti preležaninám sestry používajú profesionálne schopnosti, zručnosti, silu a entuziazmus. Oslovujú cieľové skupiny, ktoré by sa v blízkej budúcnosti mohli stretnúť s bezvládnym pacientom. Povzbudzujú rodinu a príbuzných, aby sa situácie nezľakli, a učia ich základné úkony, aby od samého začiatku vedeli, čo majú s pacientom robiť. Informujú, ktoré pomôcky sú účinné, aké antidekubitálne matrace sú vhodné, no popritom hovoria aj o tom, že bezvládny pacient v domácnosti má právo na polohovateľnú posteľ, plne hradenú poisťovňou.

 

Málo sestier, zastarané lôžka

Prevencia pred vznikom preležanín v nemocniciach na Slovensku má veľké rezervy. Ide hlavne o nedostatok personálu – veď až 85 % sestier potvrdilo, že pracujú na oddeleniach, kde nie sú splnené minimálne personálne normatívy. Na ťažkých oddeleniach, ako sú geriatrie, interné oddelenia, oddelenia neurológie, gerontopsychiatre, LDCH, kde ležia bezvládni pacienti, majú v ošetrovateľskej starostlivosti 13 a viac pacientov v dennej zmene. Znamená to hrubé porušenie pravidiel pre bezpečnosť všetkých pacientov, a súčasne ohrozenie zdravia sestier, aj s ohľadom na  bezpečnosť pri práci.

Na Slovensku mnohí bezvládni pacienti ležia na tridsaťročných preležaných posteliach a prevalených starých matracoch. Takéto nemocnice nemôžu poskytovať adekvátnu zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Podľa ASAP prevencii preležanín je potrebné dať rovnako vysokú prioritu, ako nákladnému vybaveniu operačnej sály.

ASPA verí, že analýza chýb a hľadanie spôsobov, ako zastaviť nárast počtu preležanín, je cesta nielen k zviditeľneniu tohto problému, ale aj k jeho priznaniu, a to na celosvetovej úrovni.

 

Zdroj: ASAP, http://www.asapoz.eu

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár