Stómia, nechcený spoločník

Operácia, pri ktorej je pacientovi vyšitá stómia (otvor v tele), patrí k významným zásahom do jeho života. Stómia býva vyvedená buď na základe nejakého ochorenia, alebo úrazu. Má kruhový/oválny tvar a červenoružovú farbu.

V lekárskej terminológií slovo stómia označuje vyústenie dutého orgánu na kožu. V stómii nie sú žiadne nervové zakončenia, preto pacient necíti bolesť. Pacienti teda väčšinou netrpia kvôli tomu, že majú stómiu, ale z dôvodu, že majú tzv. zlú stómiu. Platí to najmä pri komplikáciách so stómiou, ktorá je pod úrovňou kože. (Tento stav je príčinou pomerne veľkých ťažkostí stomika, hlavne pri každodennom ošetrovaní otvoru.)

Ako vyzerá „typická“ stómia

Správne vytvorená stómia vyčnieva nad úroveň kože. Vtedy nenastávajú problémy pri používaní stomických pomôcok. Nie vždy je však výsledok operácie ideálny. Výsledkom môže byť stómia, ktorá nepresahuje úroveň kože, alebo je dokonca pod jej úrovňou.

Koža v okolí otvoru je vťahovaná k okraju čreva, do hĺbky. Niekedy z toho vznikajú poruchy krvného zásobenia, ktoré spôsobia odumretie koncovej časti črevnej kľučky. U starších pacientov sú cievy skleroticky zmenené, čo oslabuje prietok krvi.

Problém však vznikne aj pri tesnom otvore v brušnej stene, ktorým je črevo vyvedené von. Ak totiž obézny pacient priberie na váhe, vytvoria sa na tele nové kožné záhyby, ktoré situáciu zhoršujú, pretože znemožnia dobré priľnutie podložky ku koži.

Pri operácii tenkého aj hrubého čreva sa  – takmer zákonite – dostáva do podkožného tkaniva v oblasti otvoru infekcia. Výsledkom je zápal, a niekedy aj hnisanie v blízkom okolí. Zápal podporí tvorenie jazvy na okraji otvoru, ktorý sa tým zužuje. Takto vzniká zúžená stómia s črevnou stenou v hĺbke, a navyše – s nerovnými kožnými okrajmi.

Komplikované stómie a pooperačné ošetrovanie

„Vďaka“ už spomínanej obezite, resp. kvôli rastu nádoru v brušnej dutine (v niektorých prípadoch aj nesprávnym rozhodnutím lekára) nebýva pooperačný stav vždy uspokojivý. Takto sa stáva, že štandardné stomické pomôcky nemusia byť dostatočne prilepené ku koži. V ľahších prípadoch obvykle pomôže používanie adhezívnej pasty, ktorá túto nerovnosť upraví, ale tiež veľmi dôkladné, intenzívne liečenie kože v okolí otvoru. Prínosom v ošetrovaní vpadnutých stómií je zavedenie konvexných stomických podložiek, ktoré svojím tvarom prakticky kopírujú priehlbinu v okolí otvoru, a zabraňujú tak hromadeniu a podtekaniu stolice a črevného obsahu.

Do úvahy však prichádzajú aj operačné možnosti. Napr. prerušenie okrajov stómie, čiastočné uvoľnenie vyvedeného čreva, a nové prišitie okrajov čreva o kožu, vo vhodnom tvare. V prípade skutočne komplikovaného stavu a nálezu je potrebná nová operácia v celkovej anestézii: otvorí sa brušná dutina a dôkladne uvoľní črevná kľučka, aby sa zachovalo dostatočné krvného zásobenie. Črevo potom možno vyviesť cez brušnú stenu na pôvodnom, alebo lepšom mieste.

Komplikácie s ošetrovaním stómie pod úrovňou kože patria medzi tie, ktoré zväčša vznikajú už na začiatku – bezprostredne po operácii. Dôležitá je preto zodpovedná a pravidelná hygiena pacienta, a to hneď od prvých dní, odkedy je na „svoju“ stómiu sám. Poučenie o tom, ako sa má pacient o stómiu správne starať, je pritom plne v kompetencii lekára.

Zdroj: MUDr. Peter Winter, redakčne upravené a krátené.

Pridaj komentár