Spoznajte s nami Parkinsonovu chorobu

Parkinsonova choroba (PCH) je známa ako choroba, ktorá človeka pripravuje o mobilitu. Prináša so sebou trápenie v podobe trasu, stuhnutosti, a niekedy aj psychických porúch. Treba si však uvedomiť, že hoci PCH má svoje typické príznaky, priebeh býva u pacientov individuálny čo nájdeme u jedného pacienta, nemusí byť automaticky prítomné u druhého.

 

Hlavné príznaky

V každom prípade je dobré vedieť, čo je pre PCH charakteristické, a čo môžeme od ochorenia postupne očakávať. My, ľudia, sa totiž najviac bojíme toho, čo nepoznáme o to viac, ak je to opradené „zaručenými historkami“ z druhej ruky. Neistota potom vyvoláva obavy a predstavy, ktoré nemusia mať nič spoločné s realitou. Spoznajme preto PCH, zistime si o nej čo najviac, zo zdrojov, ktoré sú spoľahlivé a pravdivé. Uvádzame pár praktických rád, ako na to.

1. Je pravdepodobné, že každý pacient dostáva prvé informácie od ošetrujúceho lekára. Okrem toho ale pacienti hľadajú informácie aj z iných zdrojov. V dnešných časoch je to predovšetkým internet. Samozrejme, môžete tu nájsť príslušné poznatky. Nie všetky stránky sú však spoľahlivé a zodpovedné. Skúsenosti z ambulancií hovoria, že niekedy pacienti nie vlastnou vinou preberajú aj informácie, ktoré nie sú pravdivé, alebo sa daného pacienta nemusia týkať. Pod ich vplyvom potom môžu prežívať neopodstatnené obavy a úzkosti, ktoré zhoršujú psychický, a následne aj fyzický stav.

2. Ak je internet vaším pomocníkom pri zoznamovaním sa s PCH, konzultujte získané vedomosti so svojím ošetrujúcim lekárom. Vyhnete sa tak zbytočnému strachu a neistote. Neskôr, v priebehu liečby, si pacienti pochvaľujú pomoc vďaka kontaktom so skupinami pacientov, ktoré združujú ľudí s PCH, a publikáciám, ktoré sú písané pre pacientov s PCH, a niekedy priamo pacientmi.

3. Každé chronické ochorenie postihuje nielen samotného pacienta, ale aj celú rodinu. Všetci, ktorých sa to dotýka, majú byť primeranou formou o chorobe informovaní. Do získavania poznatkov o PCH sa môžu zapojiť aj viacerí členovia rodiny. Neskôr sú lepšie pripravení: sú schopní rozhodovať sa, napríklad v plánovaní budúcnosti, či v iných v zásadných otázkach, ktoré súvisia s aktivitami rodiny.

4. Dobrá informovanosť dáva vašej rodine šancu, aby predišla nepríjemným prekvapeniam, napr. pri nástupe nových symptómov ochorenia. Adekvátne poznanie PCH vytvorí lepšiu predstavu o tom, čo príde, a ako blízki môžu pomôcť, čím uľahčia niektoré denné aktivity chorému a podobne. Poznaním sa zároveň vyhneme nerealistickým očakávaniam a sklamaniam, ktoré veľakrát vyplývajú z nedostatočnej informovanosti.

5. Konzultácia ostatných členov rodiny s ošetrujúcim lekárom, či sprevádzanie pacienta na kontrolu, to všetko býva vítané. Väčšinou sú lekári naklonení tejto forme komunikácie, pretože blízky človek pacienta s PCH sa stáva podpornou osobou nielen pre pacienta, ale aj pre lekára.

 

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné foto

 

Pridaj komentár