Spolupráca nevidiaceho človeka so psom je súhra, na ktorej treba neustále pracovať

Výcviková škola pre vodiacich psov organizuje v dňoch 15. – 20.8.2011 sústredenie v Liptovskom Jáne. Hlavným cieľom tohto sústredenia je práca nevidiacich a slabozrakých ľudí s vodiacim psom pod vedením odborníkov Výcvikovej školy vodiacich psov ÚNSS. Vodiaci pes a nevidiaci človek sú živou dvojicou a na ich súhre a spolupráci treba neustále pracovať.

„Nácvik a simulácia reálnych situácií pod odborným vedením pracovníkov Výcvikovej školy pre vodiacich psov ÚNSS umožňuje odhaliť prípadné nedostatky či identifikovať klady orientácie a samostatnej chôdze nevidiaceho človeka. Cieľom sústredenia je zlepšovať a udržiavať to, čo je dobré a zmeniť to, čo nefunguje tak, ako by malo fungovať,“ približuje priebeh sústredenia riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiacich psov ÚNSS, Jarmila Virágová.

Medzi hlavné aktivity a náplň sústredenia patrí výcvik a zdokonaľovanie zručností pri práci s bielou palicou, identifikácia a pomenovanie prekážok, na ktoré nevidiaci palicou narazí, precvičovanie priestorových zručností pri vytváraní obrazcov rôzneho tvaru, identifikácia predmetov v priestore, zapamätanie si určitej popisovanej trasy a zvládnutie tejto trasy bez pomoci inštruktora spočiatku samostatne, neskôr v spolupráci s vodiacim psom.

Sústredenie, ktorého sa zúčastní 31 ľudí (tréneri, držitelia a čakatelia na vodiaceho psa a ich sprievodcovia), je realizované vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Fondu GSK.

Pridaj komentár