Spoločne za nezávislý život – ešte je čas na zmenu!

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Zajtra (9. mája) sa uskutoční podporné zhromaždenie za prijatie pripomienok občianskych združení do novely zákona  č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zhromaždenie je ohlásené na MČ Staré mesto pod evid. číslom: 20398/2018.

Kedy: streda, 9. máj, 13:00 – 14:00 hod.

Kde: pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky (Zámocká ulica – pri hradnom múre).

Vyhlásenie

My, mimovládne organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím, nesúhlasíme s vládnym návrhom novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sme presvedčení, že neprináša zásadné zlepšenie zložitej sociálnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.

Preto sme návrh novely pripomienkovali. Naše návrhy však neboli akceptované. Vláda sa domnieva, že kompenzácie zdravotného postihnutia sú dostatočné. Je to naozaj tak?

Nás realita denne presviedča o opaku. Naším cieľom je získať pozornosť a podporu poslancov NR SR. Chceme, aby naše požiadavky obhajovali, a vyrokovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom financií SR ich akceptovanie. Ešte je čas urobiť to!

 • Žiadame, aby sa zvýšila hodinová sadzba za osobnú asistenciu.
 • Žiadame, aby sa odstránili príjmové limity pri osobnej asistencii, pri príspevku na opatrovanie a zvýšených výdavkoch.
 • Žiadame, aby sa nemenil výkaz osobnej asistencie.
 • Žiadame, aby sa nekrátil príspevok na opatrovanie rodičom, ktorých dieťa navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne.

V stredu 9. 5. 2018 je v Národnej rade SR na programe prvé čítanie novely zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Stretnime sa o 13:00 hod., pred NR SR na Zámockej ulici – pri hradnom múre, na podpornom zhromaždení, aby sme poslancom zdôraznili dôležitosť a oprávnenosť našich požiadaviek.

Všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, ich rodiny, osobných asistentov a asistentky a širokú verejnosť na toto podporné stretnutie pozývame. Príďme spoločne vyjadriť, že žiadame len to, aby sme v tejto krajine mohli dôstojne žiť a byť pre ňu prínosom.

Pred pár dňami sme si pripomenuli Európsky deň nezávislého života. Aby sme mohli aj my, na Slovensku, žiť nezávislým spôsobom života, potrebujeme mať vytvorené dostatočné podmienky na každodenné fungovanie. Poďme spoločne obhájiť naše právo na nezávislý život.

#spolocnezanezavislyzivot

Pripomienky zaslali a zhromaždenie spoločne organizujú:

 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR.
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR.
 • ZOM Prešov.
 • Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach.
 • Asociácia polio v SR.
 • Platforma rodín detí so zdravotným postihnutím.
 • Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
 • Nezávislá platforma SocioFórum, o. z.

Organizátori budú označení reflexnými vestami a kartičkami s menom a príslušnosťou k organizácii.

Kontaktné osoby:

Mgr. Andrea Madunová, 0948 046 671

Ing. Bc. Milan Mechura, 0911 469 655

Pridaj komentár