Soňa Holíková: Sme tu pre všetky mamičky

Poslaním Únie materských centier (ÚMC) je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. ÚMC šíri koncept materského/rodinného centra, a inšpiruje a podporuje vznik nových materských a rodinných centier, ako priestoru, v ktorom môžu mamy, aj so svojími malými deťmi, zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine. Každá matka sa chce rozvíjať, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii. ÚMC vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť materských a rodinných centier, a koordinuje spoločné aktivity. Rozprávame sa s riaditeľkou únie, PhDr. Soňou Holíkovou.

Na vašej internetovej stránke máte katalóg certifikovaných zariadení priateľských k deťom. Čo všetko tieto zariadenia musia spĺňať?

Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ vznikol na základe skúseností a zážitkov rodičov s malými deťmi, ktorí boli konfrontovaní s neochotou, ignorovaním ich objektívnych potrieb, ako aj nemožnosťou vstúpiť do zariadenia s kočíkom. Nie všetky zariadenia spĺňajú všetky kritériá – preto ich rozdeľujeme aj podľa počtu hviezdičiek. Tie, čo majú 5 hviezdičiek, majú takmer všetko z požiadaviek na príjemný rodinný oddych. Kritériá: prorodinná atmosféra, bezbariérovosť, ústretový personál, nefajčiarske prostredie, detská stolička, detská postieľka, rodinné zľavy, detský kútik, detské menu, dojčiaci kútik, vonkajšie ihrisko, priestor na odkladanie kočíka, prebaľovací pult, detské príbory, poháre, nápoje, zapožičiavanie Babyphone, nočníka (resp. redukciu na WC), vaničky, diétne stravovanie, požičiavanie bicyklov, lyží, spoločenských hier, opatrovateľská služba, bazén pre deti, vnútorné ihrisko, sauna pre deti, organizovanie programu pre celú rodinu. Oceňujeme však aj galérie, fitness či predajne. A aj schody sa dajú prekonať milým personálom.

Aké časopisy pre mamičky sú v súčasnosti na trhu/na internete?

Naším celoročným mediálnym partnerom je časopis MAMA a JA. Na trhu je ich, samozrejme, viac: Mamina, Dieťa a ďalšie.

Z čoho „žijú“ materské centrá na Slovensku?

Materské centrá sú občianske združenia, čiže zdroje môžu získavať z 2 % asignácie daní, z grantov, darov (sponzoring) a vlastnej činnosti, pričom, ak by boli schopné vygenerovať zisk, musia ho vložiť späť do svojej činnosti. Platia pre nás rovnaké pravidlá, ako pre všetky neziskové organizácie. Rovnako funguje aj Únia materských centier.

Prezentujete Akadémie praktického rodičovstva. Priblížite nám ich funkciu?

Akadémie praktického rodičovstva sú samotné materské centrá, ktoré splnili kritériá stanovené Úniou materských centier, a poskytujú rôzne druhy a formy vzdelávania pre rodičov, zamerané na rozvoj rodičovských kompetencií a zručností. Napr. výchova detí – rodičovské zručnosti, riešenie problémových situácií vo výchove; zdravie a starostlivosť o dieťa – zdravá výživa, očkovanie, prvá pomoc, detské choroby; predpôrodná príprava – psychoprofylaxia, cvičenie pre tehotné, starostlivosť o novorodenca; podpora dojčenia – výživa a životný štýl dojčiacej matky, podporné skupiny, poradenstvo v dojčení; stimulácia a rozvoj schopností a zručností dieťaťa – masáže dojčiat, rozvoj komunikačných zručností, nosenie a manipulácia s bábätkom, znakovanie batoliat, rozvoj dieťaťa v oblasti telesnej,  rozumovej a emočnej; podporné preventívne skupiny pre špecifické skupiny rodičov – náhradní rodičia,  rodičia dvojčiat,  rodičia detí s postihnutím, s chronickým ochorením, či sociálne alebo kultúrne diskriminovaných. Unikátnou aktivitou Akadémií praktického rodičovstva je náš vlastný kurz „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“, ktorého výhodou je neformálne učenie – prirodzené zdieľanie v rodičovských skupinách.

Využívajú v súčasnosti mamičky nákupy pre deti cez internet?

Myslím, že áno, aj keď štatistické údaje nemám. Vidím však, že sú veľmi obľúbené burzy šatstva, ktoré organizujú materské centrá. Predsa len, peňazí na rodičovskej dovolenke nie je nazvyš, a deti rastú veľmi rýchlo. Niekedy to nestihnú ani zničiť. Je to pomoc pre obe strany – predávajúceho i nakupujúceho. To isté vidím aj na internete.

V roku 2012 symbolickú míľu pre mamu i pre všetky mamy prešlo spolu 14.192 ľudí na 40 miestach po celom Slovensku. Kde a kedy prebehne akcia tento rok?

V tomto roku Míľu pre mamu organizuje 61 členov a sympatizantov Únie materských centier. Prejsť si ju môžete nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Srbsku a Írsku. Bude sa konať 11. mája 2013 od 15 – 18 hod. Únia materských centier spoluorganizuje Míľu pre mamu v Areáli hier pri Štrkoveckom jazere v Ružinove. Sprievodnou akciou je pokus o vytvorenie míle stratených ponožiek, ktoré si budú hľadať svoj pár. Ak sa to nepodarí, začnú nový život – ako bábky pre deti v nemocnici, ktoré používajú bábkoherečky z OZ Bábky v nemocniciach. Ostatné miesta si môžete pozrieť na našom webe www.materskecentra.sk.

Majú materské centrá „svoj deň“?

Únia materských centier je členom MINE (Medzinárodnej siete materských centier). Od roku 2010 oslavujeme spoločný Medzinárodný deň materských centier (IMCD – International mother centres day), ktorý je vždy v rovnaký deň – 10. októbra. Všetky materské a rodinné centrá spája spoločná myšlienka: podporovať materstvo a hájiť záujmy rodiny. Ale každá krajina sa líši svojími zvyklosťami, kultúrou, mentalitou, politickou situáciou, jazykom. Preto zmyslom IMCD je, aby sa MC a RC celého sveta navzájom lepšie spoznávali a vymieňali si praktické skúsenosti. Ústredným mottom je „Objavme svet materských a rodinných centier“.

Vedia bežne mamičky o aktivitách materských centier? Poznajú vás?

Verím, že áno. Snažíme sa mamám priblížiť ešte pred narodením bábätka. Organizujeme už predpôrodné kurzy. Aj samotná Míľa pre mamu nie je určená len rodinám s malými deťmi. Takmer každý z nás má svoju mamu, starú mamu. Práve na tomto podujatí sa môžu bezprostredne dozvedieť o aktivitách materského centra vo svojom bydlisku.

Angažujú sa v centrách mamičky dobrovoľne/svojpomocne?

To je práve zmyslom materských centier. Aby sa mamy angažovali. Keď pôjdu späť do práce, do životopisu si môžu napísať rôzne činnosti, ktoré stihli urobiť: založili občianske združenie, spoznali manažment dobrovoľníkov, vedia napísať projekt a zorganizovať spoločensko-kultúrne podujatie, môžu písať články… Centrá stoja práve na aktívnych dobrovoľníkoch – na mamách, ktoré sú ochotné urobiť niečo nielen pre seba, ale aj ostatných.

Poviete nám o aktuálnych/pripravovaných projektoch ÚMS?

Koncom apríla budeme mať valné zhromaždenie pre všetkých členov, t.j. zástupcov takmer 70 materských a rodinných centier na Slovensku. V súčasnosti žijeme práve prípravami na Míľu pre mamu. A hneď, ako skončíme, urobíme si celoslovenské tvorivé dielne – z vyzbieraných ponožiek urobíme chorým deťom bábky. Potom trochu leta a slnka, a hneď ideme na organizovanie Medzinárodného dňa MC. A veľmi sa teším, že sa nám podaril projekt „Krok k samostatnosti“, ktorý je zacielený na vzdelávanie aktívnych žien z materských centier. Budeme teda vzdelávať všetky mamy na Slovensku.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár